OBRONA W SPRAWIE KARNEJ

SKUTECZNA OBRONA W TWOJEJ SPRAWIE KARNEJ

Jesteś podejrzanym o popełnienie przestępstwa?
Przedstawiono Ci zarzuty?

Niezależnie od charakteru przestępstwa masz prawo do sprawiedliwego procesu. Korzystając z pomocy adwokata od spraw karnych, zwiększasz szansę, że tak rzeczywiście się stanie. Pełnomocnik doskonale zna przepisy i obowiązujące procedury. Tym samym skutecznie zadba o realizację Twoich praw i wyeliminuje potencjalne ryzyko ograniczenia Twoich uprawnień przez organy procesowe.

W naszej kancelarii pomagamy oskarżonym o popełnienie przestępstwa, a także obwinionym o popełnienie wykroczenia, na każdym etapie postępowania. Opracowujemy strategię procesową i podejmujemy działania, które pozwalają wymierzyć możliwie najłagodniejszą karę lub nawet prowadzą do uniewinnienia oskarżonego.

W ramach pomocy oskarżonym:

  • uczestniczymy w czynnościach prowadzonych przez prokuratora lub policję;
  • dbamy o zgromadzenie dowodów i realizację Twoich praw – m.in. prawa do uczestniczenia w czynnościach, których nie można powtórzyć przed sądem, prawa do zapoznania się z aktami czy prawa do odmowy złożenia wyjaśnień;
  • opracowujemy optymalną strategię procesową;
  • przygotowujemy wszystkie niezbędne pisma;
  • reprezentujemy Cię na sali sądowej, a także w postępowaniu wykonawczym, poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach dotyczących m.in. odroczenia wykonania kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia czy skrócenia wykonania kary.

Pamiętaj im szybciej skorzystasz z pomocy adwokata, tym skuteczniejsza będzie obrona w sprawie karnej i tym lepszą strategię będzie można wdrożyć!

POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE

Zapewniamy Ci profesjonalną pomoc w razie tymczasowego aresztowania. Jeśli to możliwe, występujemy o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego na mniej dotkliwy.

Zapewniamy Ci wsparcie już na etapie wstępnych czynności, dążąc do umorzenia postępowania lub postawienia jak najłagodniejszych zarzutów.

Towarzyszymy Ci w takich czynnościach jak przesłuchanie i gromadzenie materiału dowodowego, na każdym kroku upewniając się, że Twoje prawa są przestrzegane przez organy ścigania.

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

Przystępujemy do realizacji wcześniej opracowanej strategii procesowej, przygotowując pisma, dowody i reprezentując Cię na sali sądowej. Naszym celem jest uzyskanie możliwie najkorzystniejszego rozstrzygnięcia i to już w ramach postępowania przed sądem pierwszej instancji.

POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE


Sprawdzamy, czy istnieje możliwość warunkowego przedterminowego zwolnienia, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, zawieszenia jej wykonania lub wykonywania jej w formie dozoru elektronicznego, a jeśli  tak – przygotowujemy potrzebne wnioski i dokumenty.

SZUKASZ ADWOKATA W WARSZAWIE?

Województwo mazowieckie, a nawet sama Warszawa, są pełne kancelarii specjalizujących się w prawie karnym. Dokładamy jednak starań, by nie być tylko kolejnymi prawnikami w okolicy, ale takimi specjalistami, z których usług sami chcielibyśmy korzystać. Właśnie dlatego stawiamy na stały kontakt, przejrzystą komunikację i empatyczne podejście. Nasza kancelaria zlokalizowana w dzielnicy Śródmieście, to miejsce, w którym przekształcamy zawiłe przepisy w praktyczne strategie dostosowane do Twoich potrzeb. Na bieżąco informujemy Cię o przebiegu sprawy i nie zostawiamy miejsca na wątpliwości, doskonale wiedząc, że dobry karnista to także ten, przy którym czujesz się bezpiecznie. Podobają Ci się takie zasady współpracy? Jeśli tak, skontaktuj się z nami i powiedz, w czym możemy Ci pomóc.

POZNAJ ODPOWIEDZI NA CZĘSTE PYTANIA DOTYCZĄCE OBRONY OSKARŻONYCH I OBWINIONYCH

Na czym polega obrona w sprawie karnej?

To wszystkie te czynności, które realizują prawo do sprawiedliwej obrony, a przysługują oskarżonemu lub obwinionemu. Oznacza to, że może on korzystać z profesjonalnej pomocy na każdym etapie postępowania, a także, że ma prawo do odmowy składania wyjaśnień, zapoznania się z aktami w swojej sprawie czy prawo do uczestniczenia w przeprowadzeniu czynności, które nie mogą być powtórzone przed sądem. Zadaniem adwokata w sprawie karnej jest zadbanie o to, by wszystkie te prawa rzeczywiście były przestrzegane, oskarżony miał zapewniony sprawiedliwy proces, otrzymał możliwie najłagodniejszą karę lub został uniewinniony, gdy dowody popełnienia przestępstwa lub wykroczenia są niewystarczające do skazania.

Czy oskarżony może bronić się sam?

W większości przypadków oskarżony nie musi mieć pełnomocnika. Tylko w określonych sytuacjach obowiązuje tzw. przymus adwokacko-radcowski. Mimo wszystko warto korzystać z pomocy adwokata od spraw karnych i to najlepiej już od początku postępowania. Wsparcie specjalisty zapewnia znacznie większe szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia. Adwokat nie tylko zna przepisy, ale i obowiązujące procedury. Zadba o opracowanie właściwej strategii procesowej, będzie reprezentować oskarżonego na każdym etapie sprawy i dopilnuje, by jego prawa były przestrzegane.

Obwiniony a oskarżony – jaka jest różnica?

Obwiniony to osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie za popełnienie wykroczenia. Status oskarżonego ma natomiast osoba, której zarzuca się popełnienie przestępstwa. Zarówno obwinionemu, jak i oskarżonemu przysługuje szereg uprawnień związanych z prawem do obrony, w tym możliwość korzystania z pomocy adwokata od spraw karnych (obrońcy).

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png