ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W POLSCE

POMOŻEMY CI KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆ W POLSCE

Jesteś cudzoziemcem i chcesz kupić dom lub działkę w Polsce?
A może planujesz nabyć nieruchomość dla swojej spółki?

Obojętnie, czy kupujesz nieruchomość w celach prywatnych, czy też w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą – zwykle potrzebujesz
odpowiedniego zezwolenia.

Przejście całej procedury administracyjnej i zgromadzenie dokumentów może być
dla Ciebie wyzwaniem, ale nie musisz zajmować się tym na własną rękę. Od lat pomagamy cudzoziemcom w sprawach związanych z uzyskaniem zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce. Możemy pomóc też Tobie. W ramach naszych usług:

  • sprawdzamy, czy w Twoim przypadku konieczne jest uzyskanie zezwolenia;
  • wyjaśniamy, w jakich sytuacjach musisz ubiegać się o wydanie zezwolenia na zakup nieruchomości przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jak możesz je uzyskać;
  • przygotowujemy potrzebne dokumenty, wniosek o uzyskanie zezwolenia i przeprowadzamy Cię przez całą procedurę;
  • dokonujemy analizy stanu prawnego nieruchomości i obciążeń w postaci hipotek, kredytów, umów dożywocia;
  • sprawdzamy i opiniujemy projekty umów przedwstępnych i umów sprzedaży.

ZEZWOLENIE NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

Pomożemy Ci wykazać, że spełniasz warunki wydania zezwolenia na zakup nieruchomości i zadbamy o wszystkie formalności – od momentu sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości, przez przygotowanie dokumentów potrzebnych do uzyskania zezwolenia, aż po kontakt z notariuszem i podpisanie umowy.

UMOWA PRZEDWSTĘPNA

Jeśli chcesz mieć pewność, że uda Ci się kupić nieruchomość, ale wciąż czekasz na wydanie zezwolenia, pomożemy Ci zabezpieczyć Twoje prawa poprzez umowę przedwstępną. Nie będziesz się martwić, że inny kupiec Cię ubiegnie i że stracisz szansę na nabycie wymarzonego lokalu.

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCA BEZ ZEZWOLENIA

Nie zawsze uzyskanie zezwolenia jest konieczne. Sprawdzimy, czy jesteś zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia i powiemy Ci, jakie warunki musisz spełnić. Dzięki temu cała transakcja przebiegnie sprawniej, bez konieczności wypełniania dodatkowych dokumentów i uruchamiania całej procedury administracyjnej.

ZOBACZ NAJCZĘSTSZE PYTANIA W SPRAWACH NABYCIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCA

Czy obcokrajowiec może kupić dom w Polsce?

Tak, ale musi spełnić kilka warunków. Zwykle konieczne będzie uzyskanie zezwolenie na zakup nieruchomości. Cudzoziemiec może je otrzymać, jeśli nabycie nieruchomości nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa Polski lub porządku publicznego, ani nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społecznego. Cudzoziemiec musi też wykazać swoją więź z RP – np. poprzez posiadanie zezwolenia na pobyt, prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej czy ślub z obywatelem/obywatelką Polski.

Kiedy możliwy jest zakup nieruchomości bez zezwolenia?

Uzyskanie zezwolenia na zakup nieruchomości nie jest potrzebne m.in. gdy cudzoziemiec chce nabyć nieruchomość na cele mieszkaniowe i mieszka w RP co najmniej 5 lat od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, a także gdy jest  małżonkiem obywatela polskiego i mieszka w Polsce co najmniej 2 lata od uzyskania zezwolenia na pobyt, a kupowana nieruchomość ma wejść w skład wspólnego majątku małżonków.

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png