POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE

MOŻESZ POPRAWIĆ SWOJĄ SYTUACJĘ NA ETAPIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO

Prawomocny wyrok nie kończy walki o Twoje interesy. Także na etapie wykonania kary warto zadbać o swoje prawa.

Istnieje szansa, że nie odbędziesz kary w takiej formie, jaka została orzeczona przez sąd. W wielu przypadkach możesz ją skrócić lub zmienić na mniej dotkliwą. Aby jednak tak się stało, konieczne będzie spełnienie konkretnych wymogów, a przede wszystkim – znajomość swoich praw.

Właśnie dlatego i na tym etapie sprawy karnej warto skorzystać z pomocy adwokata. Jego udział w sprawie może przełożyć się na znaczne polepszenie Twojej obecnej sytuacji, wykonanie kary w możliwie najmniej dotkliwy sposób i zadbanie o Twoją lepszą przyszłość.

Jako adwokaci specjalizujący się w sprawach karnych analizujemy sprawę skazanego, proponujemy rozwiązania prawne najbardziej korzystne w obecnej sytuacji i dbamy o wdrożenie zaproponowanej strategii. Nasza pomoc w ramach postępowania wykonawczego obejmuje takie sprawy jak:

  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
  • przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności;
  • warunkowe zawieszenie wykonania kary;
  • orzeczenie kary zastępczej;
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie;
  • odroczenie lub umorzenie grzywny, a także rozłożenie jej na raty;
  • odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Możesz poprawić swoją sytuację także na etapie postępowania wykonawczego. Aby tak się stało, musisz działać skutecznie. Z pomocą adwokata to znacznie prostsze.

POWIEMY CI, JAKIE MASZ PRAWA

Analizujemy Twoją sytuację, mówimy Ci, jakie masz możliwości oraz jaki sposób postępowania będzie dla Ciebie najbardziej korzystny. Jeśli zdecydujesz się na określoną strategię, dążymy do jej realizacji.

BĘDZIEMY CIĘ REPREZENTOWAĆ

Dbamy o zgromadzenie odpowiednich dokumentów, sporządzamy pisma (wnioski i skargi), a także reprezentujemy Cię przed odpowiednimi organami. Wszystko po to, by uzyskać dla Ciebie możliwie najmniej dotkliwą karę.

POMOŻEMY CI ZADBAĆ O LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Jeśli wykonanie kary pozbawienia wolności jest obecnie niemożliwe lub pociągałoby za sobą ciężkie skutki – pomagamy Ci uzyskać przerwę w jej wykonaniu lub odroczenie.

Gdy nie jesteś w stanie jednorazowo zapłacić grzywny – dbamy o rozłożenie jej na raty. A jeśli po odbyciu części kary będziesz przestrzegać porządku prawnego – pomagamy Ci szybciej wyjść na wolność.

SZUKASZ ADWOKATA W WARSZAWIE?

Województwo mazowieckie jest pełne kancelarii prowadzących sprawy karne. Już sama Warszawa przytłacza ilością możliwości. Większość adwokatów prowadzących kancelarie w stolicy może pochwalić się dużą wiedzą i doświadczeniem. Naszym zdaniem to jednak nie wszystko. Uważamy, że równie ważne jest podejście do klienta, komunikacja i wzajemne zaufanie. Właśnie dlatego oprócz ponad 20-letniej praktyki zawodowej, wiedzy i doświadczenia procesowego, oferujemy współpracę opartą na 3 wartościach, takich jak stały kontakt, przejrzysta komunikacja i empatia. W naszej kancelarii zlokalizowanej w dzielnicy Śródmieście nie pozostawiamy miejsca na wątpliwości i nie składamy pustych obietnic. Zamiast tego przedstawiamy realne scenariusze i konsekwentnie realizujemy ten wybrany przez Ciebie. Podobają Ci się takie zasady współpracy? Jeśli tak, skontaktuj się z nami i powiedz, w czym możemy Ci pomóc.

POZNAJ ODPOWIEDZI NA CZĘSTE PYTANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO

Jak napisać wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie powinien przede wszystkim wykazywać, że skazany spełnia wymogi przewidziane przez przepisy – odbył już odpowiednią długość kary, a jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz późniejsze zachowanie wskazują na to, że będzie przestrzegał porządku prawnego. Od tego, jak bardzo przekonujący będzie ten wniosek i jak silne okażą się przytoczone w nim argumenty zależy możliwość szybszego wyjścia z zakładu karnego. Właśnie dlatego warto skorzystać w tym zakresie z pomocy adwokata.

Na czym polega warunkowe zawieszenie wykonania kary?

Warunkowe zawieszenie wykonania kary – jak sama nazwa wskazuje – polega na niewykonywaniu jej przez określony czas. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności, o ile jej wymiar nie przekracza 1 roku i o ile sprawca w momencie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności, a warunkowe zawieszenie wykonania kary jest dostatecznym środkiem do osiągnięcia celów kary. Jeśli w okresie warunkowego zawieszenia sprawca nie popełni przestępstwa, karę uważa się za wykonaną.

Czy można zamienić karę pozbawienia wolności na dozór elektroniczny?

Tak – jest to możliwe, ale tylko jeśli zostaną spełnione konkretne warunki. Przede wszystkim zasądzona kara pozbawienia wolności nie może przekraczać 1 roku i 6 miesięcy albo wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy, a skazany nie może być wielokrotnym recydywistą. Sąd musi również ustalić, że zamiana kary na SDE jest wystarczająca do osiągnięcia celów kary, skazany posiada określone miejsce stałego pobytu, a także, że skorzystanie z SDE będzie możliwe z uwagi na warunki techniczno-organizacyjne. Z zamiany kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny może skorzystać zarówno skazany tuż po uprawomocnieniu się wyroku, jak i osoba, która odbyła część kary w zakładzie karnym.

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png