WYDZIEDZICZENIE I NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA

ODSUŃ OD SPADKU
OSOBY, KTÓRE NA NIEGO
NIE ZASŁUGUJĄ

Chcesz pozbawić spadkobiercę prawa do zachowku? Uważasz, że dana osoba nie zasłużyła, by odziedziczyć majątek po zmarłym? A może to Ciebie niesłusznie bliscy zmarłego próbują odsunąć od spadku?

Możesz zadbać o sprawiedliwe dziedziczenie, występując o uznanie spadkobiercy za niegodnego, a jako spadkodawca – dokonując wydziedziczenia. Żeby jednak Twoje działania były skuteczne, musisz doskonale znać przepisy, przedstawić odpowiednie argumenty i spełnić wszystkie wymogi formalne. W przeciwnym razie ryzykujesz, że spadek wpadnie w niepowołane ręce.

Nieraz dochodzi również do przypadków, gdy spadkobiercy niesprawiedliwie odsuwani są od majątku. Czasem jest to próba obejścia przepisów, innym razem przejaw chciwości dziedziczących. Obojętnie, jaka przyczyna ma miejsce w Twoim przypadku, jeśli ta decyzja jest niesprawiedliwa i nieuzasadniona, możesz walczyć o swoje prawa w sądzie i otrzymać należny Ci majątek. Adwokat od spraw spadkowych Ci w tym pomoże.

W ramach naszych usług:

  • analizujemy Twoją sprawę i odpowiadamy na wszystkie Twoje pytania;
  • wskazujemy, jak skutecznie wydziedziczyć spadkobiercę;
  • sprawdzamy, czy spadkobierca może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia, a jeśli tak – pomagamy Ci zgromadzić potrzebne dowody, w Twoim imieniu przygotowujemy wniosek i reprezentujemy Cię w sądzie;
  • jeśli jesteś osobą niesłusznie wydziedziczoną albo bezpodstawnie wszczęto wobec Ciebie postępowanie o stwierdzenie niegodności dziedziczenia, adwokat z naszej kancelarii broni Twoich praw i majątku spadkowego, który Ci się należy.

STWIERDZENIE NIEGODNOŚCI DZIEDZICZENIA

Spadkobierca nie zasłużył na majątek po zmarłym, a jednocześnie nie został wydziedziczony? Na Twój wniosek sąd może pozbawić go zarówno spadku, jak i zachowku. Sprawdzimy, czy w danej sytuacji stwierdzenie niegodności dziedziczenia jest możliwe, a potem pomożemy przygotować Ci dowody i argumenty na potwierdzenie Twoich racji.

POMOC NIESŁUSZNIE ODSUNIĘTYM OD SPADKU

Jesteś osobą wydziedziczoną w testamencie albo zagrożoną uznaniem za niegodną dziedziczenia? Uważasz, że ta decyzja jest niesprawiedliwa, a argumenty drugiej strony nieprawdziwe lub niedostateczne?

Jako adwokaci specjalizujący się w sprawach spadkowych sprawdzimy, czy możesz podważyć wydziedziczenie albo udowodnić, że zasługujesz, by otrzymać spadek. W Twoim imieniu będziemy walczyć o pieniądze, do których masz prawo.

WYDZIEDZICZENIE

Nawet jeśli pominiesz najbliższą osobę w testamencie, otrzyma sporą część Twojego majątku w postaci zachowku.

Możesz jednak pozbawić ją tego prawa, udowadniając, że nie zasłużyła, by cokolwiek po Tobie odziedziczyć.

Aby jednak dokonać skutecznego wydziedziczenia, musisz spełnić kilka wymogów. Nasz prawnik pomoże Ci to zrobić w taki sposób, by pozbawienie prawa do zachowku okazało się skuteczne.

SZUKASZ ADWOKATA W WARSZAWIE?

Województwo mazowieckie, a nawet sama Warszawa, to obszary, w których nie brakuje kancelarii specjalizujących się w prawie spadkowym. Doskonale wiemy, że sprawy, w których mieszają się finanse i relacje rodzinne, wymagają szczególnej empatii oraz otwartości na szukanie jak najlepszych rozwiązań. Właśnie dlatego staramy się być nie tylko adwokatami doskonale znającymi przepisy. Nasza kancelaria usytuowana w dzielnicy Śródmieście budowana jest na takich filarach jak empatia, uczciwość i elastyczność w działaniu. Te wartości realizujemy poprzez jasną komunikację, przedstawianie możliwych rozwiązań, skrupulatne podążanie wybraną drogą i informowanie na bieżąco o rozwoju sytuacji. Chcemy, by każdy klient, który powierza tak ważne sprawy w nasze ręce, czuł się z tą decyzją bezpiecznie. Podobają Ci się takie zasady współpracy? Jeśli tak, skontaktuj się z nami i powiedz, w czym możemy Ci pomóc.

ZOBACZ NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOTYCZĄCE WYDZIEDZICZENIA I NIEGODNOŚCI DZIEDZICZENIA

Jak dokonać skutecznego wydziedziczenia?

Aby pozbawić uprawnionego prawa do zachowku musisz spisać ważny testament i powołać się w nim na jeden z powodów wydziedziczenia z artykułu 1008 Kodeksu cywilnego. Nie wystarczy jednak wskazanie odpowiedniego paragrafu – musisz jeszcze przywołać argumenty potwierdzające, że Twoja decyzja jest uzasadniona.

Z jakich powodów można wydziedziczyć?

Pozbawienie prawa do zachowku (wydziedziczenie) możliwe jest tylko w przypadku, gdy uprawniony uporczywie i wbrew Twojej woli postępował w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (np. prowadził nielegalną działalność), popełnił względem Ciebie lub bliskiej Ci osoby umyślne przestępstwo przeciw życiu, zdrowiu, wolności albo dopuścił się rażącej obrazy czci, a także gdy uporczywie nie dopełniał względem Ciebie obowiązków rodzinnych.

Kiedy sąd stwierdzi niegodność dziedziczenia?

Sąd stwierdza niegodność dziedziczenia tylko na wniosek osoby mającej w tym interes i tylko jeśli stwierdzi, że miał miejsce któryś z 3 przypadków przewidzianych przez przepisy. Mowa tu o sytuacji, w której dana osoba popełniła umyślnie ciężkie przestępstwo przeciw spadkodawcy, groźbą lub podstępem przymusiła go do spisania, odwołania lub zmiany treści testamentu lub w inny sposób wpłynęła na testament (np. ukrywając go czy przerabiając).

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png