WYDZIEDZICZENIE I NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA

ODSUŃ OD SPADKU
OSOBY, KTÓRE NA NIEGO
NIE ZASŁUGUJĄ

Chcesz pozbawić spadkobiercę prawa do zachowku? Uważasz, że dana osoba nie zasłużyła, by odziedziczyć majątek po zmarłym? A może to Ciebie niesłusznie bliscy zmarłego próbują odsunąć od spadku?

Możesz zadbać o sprawiedliwe dziedziczenie, występując o uznanie spadkobiercy za niegodnego, a jako spadkodawca – dokonując wydziedziczenia. Żeby jednak Twoje działania były skuteczne, musisz doskonale znać przepisy, przedstawić odpowiednie argumenty i spełnić wszystkie wymogi formalne. W przeciwnym razie ryzykujesz, że spadek wpadnie w niepowołane ręce.

Nieraz dochodzi również do przypadków, gdy spadkobiercy niesprawiedliwie odsuwani są od majątku. Czasem jest to próba obejścia przepisów, innym razem przejaw chciwości dziedziczących. Obojętnie, jaka przyczyna ma miejsce w Twoim przypadku, jeśli ta decyzja jest niesprawiedliwa i nieuzasadniona, możesz walczyć o swoje prawa w sądzie i otrzymać należny Ci majątek.

W ramach naszych usług:

  • analizujemy Twoją sprawę i odpowiadamy na wszystkie Twoje pytania;
  • wskazujemy, jak skutecznie wydziedziczyć spadkobiercę;
  • sprawdzamy, czy spadkobierca może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia, a jeśli tak – pomagamy Ci zgromadzić potrzebne dowody, w Twoim imieniu przygotowujemy wniosek i reprezentujemy Cię w sądzie;
  • jeśli jesteś osobą niesłusznie wydziedziczoną albo bezpodstawnie wszczęto wobec Ciebie postępowanie o stwierdzenie niegodności dziedziczenia, bronimy Twoich praw i majątku spadkowego, który Ci się należy.

STWIERDZENIE NIEGODNOŚCI DZIEDZICZENIA

Spadkobierca nie zasłużył na majątek po zmarłym, a jednocześnie nie został wydziedziczony? Na Twój wniosek sąd może pozbawić go zarówno spadku, jak i zachowku. Sprawdzimy, czy w danej sytuacji stwierdzenie niegodności dziedziczenia jest możliwe, a potem pomożemy przygotować Ci dowody i argumenty na potwierdzenie Twoich racji.

POMOC NIESŁUSZNIE ODSUNIĘTYM OD SPADKU

Jesteś osobą wydziedziczoną w testamencie albo zagrożoną uznaniem za niegodną dziedziczenia? Uważasz, że ta decyzja jest niesprawiedliwa, a argumenty drugiej strony nieprawdziwe lub niedostateczne?

Sprawdzimy, czy możesz podważyć wydziedziczenie albo udowodnić, że zasługujesz, by otrzymać spadek. W Twoim imieniu będziemy walczyć o pieniądze, do których masz prawo.

WYDZIEDZICZENIE

Nawet jeśli pominiesz najbliższą osobę w testamencie, otrzyma sporą część Twojego majątku w postaci zachowku.

Możesz jednak pozbawić ją tego prawa, udowadniając, że nie zasłużyła, by cokolwiek po Tobie odziedziczyć.

Aby jednak dokonać skutecznego wydziedziczenia, musisz spełnić kilka wymogów. Pomożemy Ci zrobić to w taki sposób, by pozbawienie prawa do zachowku okazało się skuteczne.

ZOBACZ NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOTYCZĄCE WYDZIEDZICZENIA I NIEGODNOŚCI DZIEDZICZENIA

Jak dokonać skutecznego wydziedziczenia?

Aby pozbawić uprawnionego prawa do zachowku musisz spisać ważny testament i powołać się w nim na jeden z powodów wydziedziczenia z artykułu 1008 Kodeksu cywilnego. Nie wystarczy jednak wskazanie odpowiedniego paragrafu – musisz jeszcze przywołać argumenty potwierdzające, że Twoja decyzja jest uzasadniona.

Z jakich powodów można wydziedziczyć?

Pozbawienie prawa do zachowku (wydziedziczenie) możliwe jest tylko w przypadku, gdy uprawniony uporczywie i wbrew Twojej woli postępował w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (np. prowadził nielegalną działalność), popełnił względem Ciebie lub bliskiej Ci osoby umyślne przestępstwo przeciw życiu, zdrowiu, wolności albo dopuścił się rażącej obrazy czci, a także gdy uporczywie nie dopełniał względem Ciebie obowiązków rodzinnych.

Kiedy sąd stwierdzi niegodność dziedziczenia?

Sąd stwierdza niegodność dziedziczenia tylko na wniosek osoby mającej w tym interes i tylko jeśli stwierdzi, że miał miejsce któryś z 3 przypadków przewidzianych przez przepisy. Mowa tu o sytuacji, w której dana osoba popełniła umyślnie ciężkie przestępstwo przeciw spadkodawcy, groźbą lub podstępem przymusiła go do spisania, odwołania lub zmiany treści testamentu lub w inny sposób wpłynęła na testament (np. ukrywając go czy przerabiając).

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png