SPRAWY KARNE SKARBOWE

JESTEŚ OSOBĄ PODEJRZANĄ O PRZESTĘPSTWO LUB WYKROCZENIE SKARBOWE?

Sprawy karne skarbowe należą do szczególnie skomplikowanych. Wymagają znajomości zarówno przepisów prawa karnego, jak i prawa finansowego, w tym prawa podatkowego, celnego czy dewizowego.

Jednocześnie stawka jest naprawdę wysoka – kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe bywają naprawdę dotkliwe i mogą mieć duży wpływ na Twoją przyszłość, a czasem nawet przesądzić o dalszym losie przedsiębiorstwa – nawet jeśli Twoje działanie wynikało z nieuwagi lub niezrozumienia zawiłych przepisów. Właśnie dlatego nie warto zwlekać i najlepiej już od momentu rozpoczęcia postępowania skorzystać z profesjonalnej pomocy.

W naszej kancelarii pomagamy w sprawach karnych skarbowych dotyczących m.in. oszustw podatkowych, wyłudzenia podatku VAT, postępowań kontroli skarbowej, dochodów z nieujawnionych źródeł, wyłudzenia zezwoleń czy przemytu celnego. Udzielamy też w wsparcia w sprawach związanych z poddaniem się odpowiedzialności i czynnym żalem. W ramach naszych działań:

  • analizujemy Twoją sprawę dotyczącą przestępstwa lub wykroczenia skarbowego;
  • doradzamy, jakie masz możliwości i jaką strategię najlepiej obrać;
  • dokonujemy oceny prawnokarnej;
  • sporządzamy niezbędne pisma;
  • przygotowujemy Cię do przesłuchań i składania zeznań;
  • reprezentujemy Cię na sali sądowej oraz podczas negocjacji z organami kontroli.

Pamiętaj – im szybciej skontaktujesz się z prawnikiem, tym większa szansa, że sprawa zakończy się po Twojej myśli!

POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE

Zapewnimy Ci wsparcie już na etapie postepowania prowadzonego przez organy kontroli skarbowej i prokuraturę.

Zadbamy, by jak najlepiej przygotować Cię do sprawy, będziemy uczestniczyć w przesłuchaniach lub przy składaniu zeznań.

Upewnimy się, że Twoje prawa są przestrzegane, a przede wszystkim – będziemy dążyć do umorzenia sprawy.

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

Zapewnimy Ci wsparcie na drodze sądowej. Zrealizujemy wcześniej opracowaną strategię, podczas przygotowywania pism, gromadzenia dowodów i prowadzenia ewentualnych negocjacji z organami ścigania. Wszystko po to, by uzyskać możliwie najlepsze dla Ciebie rozstrzygnięcie już przed sądem pierwszej instancji.


SZUKASZ ADWOKATA W WARSZAWIE?

Województwo mazowieckie jest pełne kancelarii specjalizujących się w prawie karnym. Pełna jest ich zresztą sama Warszawa. My jednak jesteśmy nie tylko karnistami. W swoich szeregach skupiamy również specjalistów z wieloletnią praktyką procesową i wykształceniem ekonomicznym. A te dodatkowe kompetencje mogą mieć ogromne znaczenie dla finału Twojej sprawy karnej skarbowej. Nasza kancelaria zlokalizowana w dzielnicy Śródmieście działa w oparciu o takie zasady jak empatia, stała komunikacja i elastyczność. Aspirujemy do bycia adwokatami, z których usługi sami chcielibyśmy skorzystać. Nie oferujemy pustych obietnic, ale koncentrujemy się na realistycznych scenariuszach, bez jednoczesnego ograniczania się do utartych dróg. Podobają Ci się takie zasady współpracy? Jeśli tak, skontaktuj się z nami i powiedz, w czym możemy Ci pomóc.

POZNAJ ODPOWIEDZI NA CZĘSTE PYTANIA DOTYCZĄCE PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ SKARBOWYCH

Czym są przestępstwa skarbowe?

Przestępstwo skarbowe to szczególny rodzaj przestępstwa związany z naruszeniem przepisów dotyczących  prawa finansowego z obszaru zadań Ministra Finansów. Zakres przestępstw skarbowych obejmuje więc czyny dotyczące prawa podatkowego, celnego, dewizowego oraz w zakresie gier hazardowych.  Przestępstwem skarbowym będzie czyn zabroniony przez Kodeks karny skarbowy pod groźbą kary grzywny określonej w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

Kiedy ma miejsce wykroczenie, a kiedy przestępstwo skarbowe

Zarówno wykroczenia, jak i przestępstwa skarbowe wiążą się z popełnieniem czynu zabronionego, a w konsekwencji – z karą przewidzianą przez przepisy. Różnica sprowadza się jednak do wagi czynu. Wykroczeniem skarbowym będą czyny zabronione pod groźbą kary grzywny, o ile kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia, a także inne czyny przewidziane przez kodeks.
Wykroczenia wiążą się z karą grzywny określoną kwotowo i wynoszącą maksymalnie dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia. Za przestępstwa skarbowe grozi natomiast kara grzywny określana w stawkach dziennych, kara ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności.

Na czym polega czynny żal w przestępstwach i wykroczeniach skarbowych?

Czynny żal to instytucja, która pozwala Ci uniknąć kary za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. W takiej sytuacji powiadamiasz o popełnieniu czynu zabronionego, dobrowolnie informując naczelnika urzędu skarbowego lub celno-skarbowego o niedopełnionych obowiązkach, a następnie w całości się z nich wywiązujesz (np. regulujesz zaległe zobowiązania podatkowe). Czynny żal odniesie jednak zamierzony skutek tylko pod warunkiem, że organ ścigania nie miał już wcześniej udokumentowanej wiadomości o popełnieniu przestępstwa czy wykroczenia skarbowego ani nie podjął czynności zmierzających do ujawnienia takiego czynu.

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png