SPRAWY KARNE SKARBOWE

JESTEŚ OSOBĄ PODEJRZANĄ O PRZESTĘPSTWO LUB WYKROCZENIE SKARBOWE?

Sprawy karne skarbowe należą do szczególnie skomplikowanych. Wymagają znajomości zarówno przepisów prawa karnego, jak i prawa finansowego, w tym prawa podatkowego, celnego czy dewizowego.

Jednocześnie stawka jest naprawdę wysoka – kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe bywają naprawdę dotkliwe i mogą mieć duży wpływ na Twoją przyszłość, a czasem nawet przesądzić o dalszym losie przedsiębiorstwa – nawet jeśli Twoje działanie wynikało z nieuwagi lub niezrozumienia zawiłych przepisów. Właśnie dlatego nie warto zwlekać i najlepiej już od momentu rozpoczęcia postępowania skorzystać z profesjonalnej pomocy.

W naszej kancelarii pomagamy w sprawach karnych skarbowych dotyczących m.in. oszustw podatkowych, wyłudzenia podatku VAT, postępowań kontroli skarbowej, dochodów z nieujawnionych źródeł, wyłudzenia zezwoleń czy przemytu celnego. Udzielamy też w wsparcia w sprawach związanych z poddaniem się odpowiedzialności i czynnym żalem. W ramach naszych działań:

  • analizujemy Twoją sprawę dotyczącą przestępstwa lub wykroczenia skarbowego;
  • doradzamy, jakie masz możliwości i jaką strategię najlepiej obrać;
  • dokonujemy oceny prawnokarnej;
  • sporządzamy niezbędne pisma;
  • przygotowujemy Cię do przesłuchań i składania zeznań;
  • reprezentujemy Cię na sali sądowej oraz podczas negocjacji z organami kontroli.

Pamiętaj – im szybciej skontaktujesz się z prawnikiem, tym większa szansa, że sprawa zakończy się po Twojej myśli!

POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE

Zapewnimy Ci wsparcie już na etapie postepowania prowadzonego przez organy kontroli skarbowej i prokuraturę.

Zadbamy, by jak najlepiej przygotować Cię do sprawy, będziemy uczestniczyć w przesłuchaniach lub przy składaniu zeznań.

Upewnimy się, że Twoje prawa są przestrzegane, a przede wszystkim – będziemy dążyć do umorzenia sprawy.

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

Zapewnimy Ci wsparcie na drodze sądowej. Zrealizujemy wcześniej opracowaną strategię, podczas przygotowywania pism, gromadzenia dowodów i prowadzenia ewentualnych negocjacji z organami ścigania. Wszystko po to, by uzyskać możliwie najlepsze dla Ciebie rozstrzygnięcie już przed sądem pierwszej instancji.


POZNAJ ODPOWIEDZI NA CZĘSTE PYTANIA DOTYCZĄCE PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ SKARBOWYCH

Czym są przestępstwa skarbowe?

Przestępstwo skarbowe to szczególny rodzaj przestępstwa związany z naruszeniem przepisów dotyczących  prawa finansowego z obszaru zadań Ministra Finansów. Zakres przestępstw skarbowych obejmuje więc czyny dotyczące prawa podatkowego, celnego, dewizowego oraz w zakresie gier hazardowych.  Przestępstwem skarbowym będzie czyn zabroniony przez Kodeks karny skarbowy pod groźbą kary grzywny określonej w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

Kiedy ma miejsce wykroczenie, a kiedy przestępstwo skarbowe

Zarówno wykroczenia, jak i przestępstwa skarbowe wiążą się z popełnieniem czynu zabronionego, a w konsekwencji – z karą przewidzianą przez przepisy. Różnica sprowadza się jednak do wagi czynu. Wykroczeniem skarbowym będą czyny zabronione pod groźbą kary grzywny, o ile kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia, a także inne czyny przewidziane przez kodeks.
Wykroczenia wiążą się z karą grzywny określoną kwotowo i wynoszącą maksymalnie dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia. Za przestępstwa skarbowe grozi natomiast kara grzywny określana w stawkach dziennych, kara ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności.

Na czym polega czynny żal w przestępstwach i wykroczeniach skarbowych?

Czynny żal to instytucja, która pozwala Ci uniknąć kary za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. W takiej sytuacji powiadamiasz o popełnieniu czynu zabronionego, dobrowolnie informując naczelnika urzędu skarbowego lub celno-skarbowego o niedopełnionych obowiązkach, a następnie w całości się z nich wywiązujesz (np. regulujesz zaległe zobowiązania podatkowe). Czynny żal odniesie jednak zamierzony skutek tylko pod warunkiem, że organ ścigania nie miał już wcześniej udokumentowanej wiadomości o popełnieniu przestępstwa czy wykroczenia skarbowego ani nie podjął czynności zmierzających do ujawnienia takiego czynu.

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png