REPREZENTACJA POKRZYWDZONYCH

REPREZENTUJEMY POKRZYWDZONYCH, DBAJĄC O SPRAWIEDLIWY WYROK

Jesteś pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa? Chcesz, by sprawcę spotkała zasłużona kara?

Jako adwokaci w sprawie karnej wspieramy Cię zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i podczas rozpraw przed sądem. Czuwamy nad prawidłowym przeprowadzeniem poszczególnych czynności, zgromadzeniem potrzebnego materiału dowodowego, zapewniamy Ci wsparcie na sali rozpraw, ale przede wszystkim – dążymy do tego, by sprawiedliwości stało się zadość.

Chcemy wspierać Cię w tych trudnych chwilach – nie tylko dbając o dopełnienie wszystkich formalności i terminów, ale także zapewniając Ci wsparcie psychiczne i poczucie bezpieczeństwa.

W ramach naszych usług:

  • przygotowujemy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, prywatny lub subsydiarny akt oskarżenia;
  • uczestniczymy we wszystkich przeprowadzanych czynnościach, w tym podczas Twojego przesłuchania, zadawania pytań świadkom czy przeprowadzania dowodów z opinii biegłych;
  • bierzemy aktywny udział w postępowaniu sądowym w charakterze oskarżyciela posiłkowego;
  • przygotowujemy wniosek o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywę;
  • sporządzamy niezbędne pisma procesowe, takie jak np. apelacja i zażalenie.

Pamiętaj – nie musisz działać sam. Jesteśmy od tego, by Ci pomóc

ZADBAMY O UKARANIE SPRAWCY

W sprawach, w których rozpoczęcie postępowania wymaga Twojej inicjatywy, przygotowujemy prywatny akt oskarżenia, który stanowi pierwszy krok do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności.

Reprezentujemy Cię w sprawie, w której występujesz jako oskarżyciel posiłkowy działający obok prokuratora, zadając odpowiednie pytania świadkom, oskarżonemu i biegłym oraz zgłaszając dowody.

Jeśli prokurator odmówi podjęcia konkretnych działań – sporządzamy subsydiarny akt oskarżenia, dzięki któremu wciąż możliwe będzie pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej.

UZYSKAMY DLA CIEBIE REKOMPENSATĘ

Dokładamy wszelkich starań, by sprawca naprawił poniesione przez Ciebie krzywdy i szkody.

Jeśli zadośćuczynienie lub odszkodowanie zasądzone w trakcie postępowania karnego okaże się niewystarczające, będziemy reprezentować Cię również w sprawie cywilnej związanej z roszczeniami wynikającymi z przestępstwa.

ZAPEWNIMY CI WSPARCIE


Możesz czuć strach, nie mieć siły i nerwów na zagłębianie się w przepisy czy uczestniczenie w postępowaniu, ale my we wszystkim Ci pomagamy.

Wyręczamy Cię na każdym możliwym etapie, wyjaśniamy, jakie kroki prawne możesz podjąć i dbamy o realizację obranej strategii, która przy minimalnym zaangażowaniu z Twojej strony pozwoli zyskać odpowiednie rozstrzygnięcie.

SZUKASZ ADWOKATA W WARSZAWIE?

Walczymy o to co dobre i słuszne – to misja, jaką kieruje się nasza kancelaria zlokalizowana w warszawskiej dzielnicy Śródmieście. Grubą kreską odcinamy się od wizerunku stereotypowych prawników. Nie zarzucimy Cię przepisami i prawniczym żargonem. Zamiast tego będziemy Ci towarzyszyć na każdym kroku, pomagając wybrać optymalną i realną strategię, a potem konsekwentnie ją realizując. Głównym ośrodkiem naszych działań jest Warszawa, ale prowadzimy również sprawy klientów z innych miast na terenie województwa mazowieckiego. Kierujemy się takimi wartościami jak empatia, przejrzysta komunikacja i elastyczne działanie. Staramy się udowadniać, że z pomocą doświadczonego adwokata możesz czuć się bezpiecznie nawet w bardzo skomplikowanej sytuacji. Podobają Ci się takie zasady współpracy? Jeśli tak, skontaktuj się z nami i powiedz, w czym możemy Ci pomóc.

POZNAJ ODPOWIEDZI NA CZĘSTE PYTANIA DOTYCZĄCE REPREZENTACJI POKRZYWDZONYCH

Czy pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika w sprawie karnej?

Osoba pokrzywdzona przestępstwem ma prawo korzystać z profesjonalnej pomocy adwokata od spraw karnych lub radcy prawnego. Co więcej, takiego wsparcia może zasięgnąć nie tylko na etapie postępowania przed sądem, ale i znacznie wcześniej – podczas postępowania przygotowawczego (czynności prowadzonych przez prokuratora lub policję), a nawet jeszcze przed jego zainicjowaniem – by dowiedzieć się, jakie ma możliwości i otrzymać pomoc w sporządzeniu prywatnego aktu oskarżenia.

Czym jest subsydiarny akt oskarżenia?

Osoba pokrzywdzona może działać obok prokuratora w formie oskarżyciela posiłkowego. Zdarza się jednak, że prokurator ponownie odmawia wszczęcia postępowania albo decyduje o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Po spełnieniu odpowiednich warunków pokrzywdzony może wnieść tzw. subsydiarny akt oskarżenia. W tej sytuacji staje się oskarżycielem subsydiarnym, który nie tyle działa obok prokuratora, co wchodzi w jego miejsce, zastępując go.

Czy warto brać udział w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy?

Oskarżycielowi posiłkowemu przysługują konkretne prawa – m.in. prawo zadawania pytań świadkom, biegłym i samemu oskarżonemu, a także prawo składania wniosków dowodowych, wypowiadania się w sprawie oraz prawo dostępu do akt. Oskarżyciel posiłkowy może również składać zażalenia na czynności w toku postępowania. Oznacza to, że jego uprawnienia są naprawdę szerokie. Warto więc, by pokrzywdzony w wyniku przestępstwa korzystał z nich w ramach postępowania. Nie musi zresztą robić tego samodzielnie – w roli oskarżyciela posiłkowego może wystąpić reprezentujący go adwokat.

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2024/06/sikorscy-kancelaria-adwokacka-logo-white-e1718957592760.png
Sikorscy Kancelaria Adwokacka Aldona Sikorska Piotr Sikorski s.c.
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png