SPRAWY CUDZOZIEMCÓW

PROWADZIMY SPRAWY IMIGRACYJNE JUŻ OD 20 LAT

Nie wiesz, jak uzyskać zezwolenie na pracę? Chcesz otrzymać obywatelstwo polskie?
A może planujesz zatrudnić osoby z zagranicy i potrzebujesz pomocy
w dopełnieniu formalności? 

Sprawy dotyczące cudzoziemców są szczególnie skomplikowane – wymagają świetnej znajomości prawa imigracyjnego i administracyjnego. Właśnie dlatego potrzebna jest Ci pomoc adwokata, który ma w tym zakresie duże doświadczenie.

Już od 2003 roku prowadzimy sprawy cudzoziemców. Przez kilkadziesiąt lat praktyki w tym zakresie dokładnie poznaliśmy przepisy, praktykę sądową i urzędową, a także zbudowaliśmy sieć kontaktów, która pozwala nam jeszcze lepiej pomagać naszym klientom.

 • sporządzimy opinię lub zapewnimy Ci pomoc prawną w sprawach imigracyjnych;
 • przygotujemy wszystkie niezbędne umowy;
 • zadbamy o legalizację Twojego pobytu w Polsce;
 • pomożemy Ci rozpocząć działalność gospodarczą na terenie kraju;
 • sporządzimy niezbędne pisma i będziemy Cię reprezentować przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • we współpracy z zaufanym zespołem tłumaczy zadbamy o przetłumaczenie wszystkich dokumentów;
 • będziemy Cię reprezentować przed wojewodami, Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych.

ZEZWOLENIE NA POBYT

Zapewniamy wsparcie w sprawach legalizacji pobytu m.in. w związku z podjęciem pracy, studiów czy prowadzeniem działalności gospodarczej.

Powiemy Ci, jakie masz możliwości, sporządzimy opinię prawną, zadbamy o zgromadzenie niezbędnej dokumentacji i będziemy czuwać nad całym procesem legalizacji pobytu w Polsce.

Pomożemy Ci uzyskać:

 • wizę;
 • zezwolenie na pobyt czasowy;
 • zezwolenie na pobyt stały (karta pobytu);
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • obywatelstwo polskie.

ZEZWOLENIE NA PRACĘ

Z naszą pomocą uzyskasz zezwolenie na pracę dla pracowników delegowanych, zatrudnionych w ramach umowy o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jeśli prowadzisz działalność i zastanawiasz się, jak legalnie zatrudnić cudzoziemców, wskażemy Ci najlepsze rozwiązanie i będziemy czuwać nad całym procesem.

INNE SPRAWY IMIGRACYJNE

Pomożemy Twojej firmie wejść na polski rynek. Zalegalizujemy Twój pobyt w kraju w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, a także będziemy Cię wspierać w procesie rejestracji biznesu zgodnie z polskimi przepisami.

Możesz liczyć na nasze wsparcie także w innych sprawach – m.in. dotyczących małżeństwa z polskim obywatelem czy zakupu nieruchomości przez cudzoziemca.

ZOBACZ NAJCZĘSTSZE PYTANIA W SPRAWACH IMIGRACYJNYCH

Jak uzyskać kartę stałego pobytu cudzoziemca?

Kartę stałego pobytu w Polsce mogą uzyskać tylko cudzoziemcy spełniające konkretne warunki – m.in. osoby polskiego pochodzenia lub posiadacze ważnej Karty Polaka zamierzający osiedlić się w Polsce na stałe czy osoby, który mieszkały nieprzerwanie minimum 5 lat na terenie Polski. Konieczne jest także osobiste złożenie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Wojewódzkim oraz wniesienie odpowiedniej opłaty.

Jak otrzymać zezwolenie na pracę?

Zezwolenie na pracę to dokument pozwalający na podjęcie zatrudnienia w trakcie pobytu w kraju. Taki dokument wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy. O zezwolenie na pracę wnioskuje jednak nie sam cudzoziemiec, a jego pracodawca. To on ponosi też koszty związane z całą tą procedurą.

Kto może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy?

Każdy cudzoziemiec, który planuje zatrzymać się w Polsce na dłużej niż 3 miesiące, powinien wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy. Aby otrzymać taki dokument, należy złożyć wniosek do wydziału właściwego ds. cudzoziemców w urzędzie wojewódzkim. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wydawane jest zezwolenie na pobyt na maksymalnie 3 lata. Jeśli cudzoziemiec chce zostać w Polsce na dłużej, nie ma możliwości przedłużenia dokumentu – musi wystąpić o wydanie nowego zezwolenia.

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png