FORMALNOŚCI W POLSCE

ZABDAJ O WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W POLSCE

Chcesz wziąć ślub z cudzoziemcem? Nie wiesz, jak złożyć pozew o alimenty? A może jako cudzoziemiec planujesz uregulować swoje sprawy spadkowe w Polsce?

Polskie prawo jest skomplikowane, tak samo jak procedury administracyjne, ale to nie musi być przeszkodą dla załatwienia Twoich spraw w Polsce. We wszystkim Ci pomożemy! Wskażemy Ci, jakie kroki musisz podjąć, zadbamy o zgromadzenie wymaganych dokumentów, a później będziemy Cię reprezentować w postępowaniach przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, organami administracyjnymi oraz w postępowaniach sądowych.

Możesz liczyć na nasze wsparcie w sprawach dotyczących m.in.:

  • sprostowania lub uzupełnienia aktów stanu cywilnego;
  • kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, uznania ojcostwa, alimentów;
  • ślubu, rozwodu i separacji cudzoziemca i obywatela Polski;
  • uzyskania zgody sądu na zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca.

AKTY STANU CYWILNEGO

Planujesz ślub z cudzoziemcem? Twoje dziecko urodziło się za granicą? Ubiegasz się o polskie obywatelstwo? A może zamierzasz złożyć pozew o alimenty lub wnioskować o kontakty z dzieckiem? To tylko kilka z wielu spraw, których skuteczne załatwienie zależy od prawidłowego sporządzenia aktów stanu cywilnego.

Świadczymy pomoc m.in. w zakresie:

  • transkrypcji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego (wpisania zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich rejestrów);
  • sprostowania, uzupełnienia lub ustalenia treści aktu cywilnego.

WYDANIE POLSKIEGO DOKUMENTU PODRÓŻY LUB TOŻSAMOŚCI

Jeśli utracisz lub zniszczysz swój dokument podróży albo jeśli stracił on ważność, sprawdzimy, czy spełniasz warunki potrzebne do uzyskania polskiego dokumentu podróży. Pomożemy Ci przygotować wniosek i potrzebne dokumenty i zadbamy o jak najszybsze przeprowadzenie postępowania.

SPRAWY MAJĄTKOWE I RODZINNE

Możesz liczyć na nasze wsparcie również przy uregulowaniu kwestii spadkowych, rozwodu czy sprawy o alimenty oraz w innych sprawach rodzinnych dotyczących cudzoziemców. Udzielimy Ci pomocy prawnej, będziemy Cię reprezentować przed polskimi sądami i zadbamy o dopełnienie wszystkich formalności.

SZUKASZ ADWOKATA W WARSZAWIE?

Warszawa obfituje w prawników, jednak tylko nieliczni z nich specjalizują się w prowadzeniu spraw imigracyjnych. My jednak mamy w tym zakresie ponad 20-letnie doświadczenie i chętnie pomagamy kolejnym klientom z województwa mazowieckiego. Dzięki zdobytej wiedzy i praktyce zawodowej możemy sprawnie poruszać się po przepisach oraz procedurach administracyjnych, a przede wszystkim z powodzeniem podejmować się nawet skomplikowanych spraw.  W naszej kancelarii zlokalizowanej w dzielnicy Śródmieście kierujemy się przy tym 3 fundamentalnymi zasadami, takimi jak uczciwość, elastyczność w działaniu oraz empatia. Dbamy również o stały kontakt z klientem, informując o każdym etapie postępowania. To wszystko pozwala nam eliminować zbędne wątpliwości i budować solidne relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Podobają Ci się takie zasady współpracy? Jeśli tak, skontaktuj się z nami i powiedz, w czym możemy Ci pomóc.

ZOBACZ NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOTYCZĄCE SPRAW CUDZOZIEMCÓW

Jakie dokumenty są potrzebne do ślubu z obcokrajowcem?
Do zawarcia ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce potrzebny będzie ważny dokument tożsamości cudzoziemca (np. paszport), odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, a jeśli cudzoziemiec był wcześniej w innym związku małżeńskim – także akt zawarcia tego małżeństwa oraz dokument potwierdzający zdolność do zawarcia związku małżeńskiego wydany przez władze kraju cudzoziemca lub alternatywnie zgoda polskiego sądu na zawarcie małżeństwa, w uzyskaniu której pomagamy, reprezentując cudzoziemca przed sądem. 
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png