Zespół
Kancelarii Ekspert Warszawa

WSPÓLNIE DZIAŁAMY DLA CIEBIE

Tworzymy zgrany, doświadczony zespół, a nasze kompetencje uzupełniają się. Dzięki temu możemy zaoferować naszym Klientom rzetelną pomoc prawną i wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania. Od wielu lat zapewniamy pomoc prawną cudzoziemcom. Współpracujemy z zaufanym zespołem tłumaczy, którzy gwarantują dyskrecję i pełne zrozumienie spraw naszych Klientów.

ADWOKAT, WSPÓLNIKALDONA SIKORSKA

Prawo rodzinne, prawo imigracyjne

Jest nie tylko prawniczką dysponującą wiedzą i wieloletnią praktyką zawodową, ale również osobą wykorzystującą te umiejętności do realizacji najważniejszego celu – zapewnienia klientom prawdziwego wsparcia. Dba, by czuli, że mają po swojej stronie profesjonalistkę, która doskonale rozumie ich problem i pomaga go rozwiązać, walcząc w ich imieniu o słuszną sprawę.

W okresie poprzedzającym otwarcie własnej Kancelarii, zdobywała doświadczenie w organach centralnej administracji rządowej. Pracowała w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Departamencie Legalizacji Pobytu oraz w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców. Była odpowiedzialna za sporządzanie decyzji w sprawach zezwoleń na pobyt, uczestniczyła w kontrolach urzędów wojewódzkich w zakresie spraw pobytowych, w ramach delegacji służbowych zapoznawała się z funkcjonowaniem administracji w krajach UE w zakresie prawa imigracyjnego, systemu Schengen.

Dzięki tym doświadczeniom zawodowym stała się specjalistką z zakresu prawa administracyjnego, a przede wszystkim prawa cudzoziemców, obywatelstwa polskiego oraz zatrudniania i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce. Doskonale wie, jak poszczególne procedury przebiegają zarówno od strony cudzoziemców, jak i urzędów, a to pozwala jej działać znacznie sprawniej i skuteczniej.

Wiedzę i umiejętności z zakresu prawa rodzinnego poszerzała już podczas odbywania aplikacji adwokackiej pod kierunkiem swojego patrona adw. Wiesława Ociepki, cenionego specjalisty z zakresu prawa rodzinnego i karnego. Od tego czasu zdobyła wieloletnie doświadczenie, które z powodzeniem wykorzystuje do pomocy prawnej swoim klientom, prowadząc sprawy dotyczące m.in. rozwodów, władzy rodzicielskiej i ustalenia ojcostwa.

Jest świadoma, że ten obszar prawa wkracza w najbardziej osobiste sprawy każdego człowieka, budzi najwięcej emocji, przeżyć i rozterek. Właśnie dlatego, świadcząc pomoc prawną w tym zakresie, łączy znajomość prawa z empatią i umiejętnościami interpersonalnymi. Dąży do osiągnięcia wyznaczonego celu przy jak najmniejszych stratach emocjonalnych swoich klientów, dbając o wypracowanie stanowiska jak najbardziej kompromisowo, w trosce o dobro klientów oraz ich bliskich.

Doskonale rozumie, że na satysfakcję wpływa nie tylko finalny efekt i pozytywne zakończenie sprawy. Znaczenie ma także wzajemne zaufanie oraz poczucie bezpieczeństwa w toku całego postępowania. Właśnie dlatego nie zostawia klientów bez odpowiedzi.

W prowadzonych sprawach pozostaje z nimi w stałym, bezpośrednim kontakcie i na bieżąco informuje o rozwoju sytuacji. Dba o przygotowanie realnej strategii, a później – o konsekwentną jej realizację. Reprezentuje klientów przed urzędami i sądami, sporządza pisma procesowe i czuwa nad każdym szczegółem postępowania. Wszystko po to, by czuli się bezpiecznie i nie mieli wątpliwości co do przebiegu sprawy.

ADWOKAT, WSPÓLNIKPIOTR SIKORSKI

Prawo karne, prawo cywilne

Jest przede wszystkim procesualistą. Oznacza to, że ważną część jego pracy stanowi reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Zapewnia klientom nie tylko wsparcie merytoryczne, ale i wyręcza ich we wszystkich możliwych czynnościach – w tym w kontaktach z organami wymiaru sprawiedliwości  oraz urzędami.

Jego główną specjalizacją jest prawo karne. W każdej sprawie za cel zawsze stawia sobie opracowanie realnej i jednocześnie optymalnej strategii, a później – konsekwentną jej realizację. Wszystko po to, by mieć pewność, że prawa reprezentowanych osób są przestrzegane, a ich interesy – chronione.

Dzięki wiedzy zdobytej na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie chętnie podejmuje się również spraw z elementem ekonomicznym – m.in. dotyczących przestępstw gospodarczych. Wspiera też przedsiębiorców w zakresie compliance, pomagając im dostosować działania do obowiązujących przepisów, a tym samym – uniknąć poważnych strat finansowych lub utraty reputacji.

Praca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Departamencie Administracji Publicznej pozwoliła mu poznać administrację publiczną pod kątem systemowym i sprawnie poruszać się w najobszerniejszej dziedzinie prawa, jaką jest prawo administracyjne. W Wydziale Orzecznictwa Departamentu Administracji Publicznej zajmował się złożonymi sprawami mienia znacjonalizowanego w czasach PRL-u. Wiedza i doświadczenie wówczas zdobyte, w praktyce adwokackiej pozwala mu skutecznie bronić interesów klientów w sprawach o odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z niezgodnymi z prawem decyzjami administracyjnymi, dotyczącymi np. przejęcia nieruchomości lub przedsiębiorstwa.

Aplikację adwokacką odbył z kolei pod patronatem uznanych warszawskich adwokatów, nabywając doświadczenie w reprezentacji klientów na sali sądowej, głównie w sprawach karnych, a ponadto w sprawach rodzinnych i spadkowych.

Tak różnorodna wiedza i doświadczenie umożliwiły mu rozpoczęcie praktyki w Kancelarii Ekspert, w której reprezentuje klientów nie tylko w sprawach karnych, ale również w tych z zakresu prawa imigracyjnego oraz cywilnego – przede wszystkim w sprawach dotyczących spadków, odszkodowań i odpowiedzialności kontraktowej.

SPECJALISTADOMINIK WASILEWSKI

Prawo imigracyjne

Już od 15 lat reprezentuje klientów Kancelarii EKSPERT w sprawach z zakresu prawa cudzoziemców. Wykorzystując zdobytą na przestrzeni lat wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w sektorze prywatnym i publicznym, z powodzeniem obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. W swojej pracy kieruje się takimi zasadami jak ludzkie podejście, dokładność i pełne zaangażowanie.

Doskonale wie, że sprawy z zakresu prawa cudzoziemców wydają się stresujące i skomplikowane. Właśnie dlatego dba o każdy szczegół, dokładnie wyjaśnia klientom ich aktualną sytuację, dostępne możliwości i planowane kroki, a potem na bieżąco informuje ich o postępach w sprawie, by mogli czuć się pewnie i bezpiecznie. Nie ogranicza się przy tym do najprostszych dróg, wierząc, że w każdej, nawet najbardziej skomplikowanej sytuacji, da się znaleźć rozwiązanie.

Uważa, że najlepsza współpraca to ta oparta na partnerstwie, empatii i szacunku. Właśnie takie podejście zaowocowało nawiązaniem długoletnich współprac z klientami i zyskaniem ich pełnego zaufania.

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png