NIERUCHOMOŚCI

UREGULUJ STAN PRAWNY SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI!

Chcesz kupić dom lub mieszkanie i zastanawiasz się, czy umowa jest dla Ciebie korzystna? Nie wiesz, jak znieść współwłasność nieruchomości? A może ktoś bezumownie korzysta z Twojego gruntu?

Sprawy dotyczące nieruchomości są skomplikowane i budzą dużo emocji. Nie musisz jednak na własną rękę zagłębiać się w przepisy i stresować całym postępowaniem. Od lat doradzamy naszym klientom, jak najskuteczniej i najszybciej rozwiązać trudne sprawy dotyczące nieruchomości. Wspieramy ich zarówno w procedurach administracyjnych, sporządzania umów, negocjacji ugodowych, jak i w postępowaniach na drodze sądowej.

Prowadzimy sprawy z zakresu:

  • zniesienia współwłasności nieruchomości;
  • zarządu, rozporządzania udziałem we wspólnej nieruchomości;
  • rozliczania i zwrotu nakładów na nieruchomość;
  • odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości;
  • zasiedzenia nieruchomości;
  • odszkodowania za bezumowne korzystane z nieruchomości;
  • zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca;
  • podziału majątku wspólnego małżeńskiego obejmującego nieruchomość;
  • podziału majątku spadkowego (działu spadku), w którego skład wchodzi nieruchomość;
  • analizowania i opiniowania umów dotyczących nieruchomości (m.in. umów sprzedaży, przedwstępnych i przyrzeczonych).

ZASIEDZENIE

Od lat zachowujesz się jak właściciel nieruchomości, mimo że zgodnie z przepisami nie należy do Ciebie? Pomożemy Ci potwierdzić swoje prawa do gruntu, domu czy mieszkania i wpisać się do Księgi Wieczystej jako właściciel.

A może to Tobie ktoś próbuje odebrać nieruchomość? Sprawdzimy, czy na pewno zdołał ją skutecznie zasiedzieć.

UMOWY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

Zamierzasz kupić lub sprzedać nieruchomość
i zastanawiasz się, czy umowa jest dla Ciebie korzystna?

Dokładnie ją przeanalizujemy i wskażemy Ci,
jakie postanowienia warto zmienić,
by jeszcze lepiej zabezpieczyć swoje prawa.

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Chcesz zostać wyłącznym właścicielem wspólnej nieruchomości? Ty i inni spadkobiercy odziedziczyliście nieruchomość w spadku?

Możesz liczyć na naszą pomoc we wszystkich sprawach dotyczących zniesienia współwłasności nieruchomości i podziału majątku.

ZOBACZ CZĘSTE PYTANIA DOTYCZĄCE SPRAW CYWILNYCH

Ile czasu potrzeba do zasiedzenia nieruchomości?

Wszystko zależy od tego, czy osoba dokonująca zasiedzenia działała w dobrej wierze, czyli sądziła, że jest jej właścicielem. W takiej sytuacji czas zasiedzenia wynosi 20 lat. Z kolei jeśli taka osoba wiedziała, że nie jest właścicielem nieruchomości lub z łatwością mogła się tego dowiedzieć, czas zasiedzenia wydłuża się do 30 lat.

Jak można znieść współwłasność nieruchomości?

Zniesienie współwłasności nieruchomości może polegać na sprzedaniu nieruchomości i podzieleniu się uzyskanymi z tego tytułu pieniędzmi, wydzieleniu odrębnych części (np. lokali) w ramach jednej nieruchomości albo na przyznaniu nieruchomości na własność jednej osobie z obowiązkiem spłaty pozostałych.

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png