POZOSTAŁE SPRAWY RODZINNE

POMOŻEMY CI W KAŻDEJ SPRAWIE RODZINNEJ

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie? Nie wiesz jak dokonać zaprzeczenia ojcostwa? A może szukasz prawnika od przemocy domowej?

Jako adwokaci prowadzący sprawy rodzinne uczestniczyliśmy
już w wielu postępowaniach z tego obszaru – nasza wiedza i doświadczenie zdecydowanie nie ogranicza się do kwestii dotyczących
separacji, rozwodów i alimentów.

Zapewnimy Ci wsparcie prawne w sprawach takich jak:

 • ubezwłasnowolnienie;
 • przysposobienie;
 • sprawy sądowe dotyczące uzyskania zgody drugiego rodzica;
 • zwolnienie cudzoziemca z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego;
 • postępowanie administracyjne w sprawach aktów stanu cywilnego;
 • zabezpieczenie finansowe na czas trwania postępowania sądowego;
 • zobowiązanie do łożenia na utrzymanie rodziny;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa dziecka;
 • sprawy karne sądowe dotyczące przemocy domowej od zawiadomienia do zakończenia sprawy karnej.

STATUS PRAWNY RODZICA

Masz wątpliwości, czy jesteś ojcem dziecka urodzonego przez żonę? Matka dziecka nie chce Ci pozwolić na uznanie ojcostwa? A może wręcz przeciwnie – to biologiczny ojciec uchyla się od odpowiedzialności i nie chce uznać waszego wspólnego dziecka?

Pomożemy Ci zadbać o to, by stan prawny odzwierciedlał więzi rzeczywiście łączące Cię z dzieckiem. Możesz liczyć nasze wsparcie w sprawach o:

 • uznanie ojcostwa;
 • zaprzeczenie ojcostwa;
 • ustalenie bezskuteczności uznania dziecka;
 • ustalenie macierzyństwa;
 • zaprzeczenie macierzyństwa.

PRZEMOC W RODZINIE

Dom nie zawsze kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa. W tych szczególnie trudnych sytuacjach staramy się być jak największym wsparciem, wskazując dostępne drogi i towarzysząc ofiarom przemocy domowej w całym postępowaniu.

Razem dążymy do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności i zadbania o bezpieczeństwo naszych klientów oraz ich dzieci.

UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Ograniczenie lub pozbawienie zdolności do dokonywania czynności prawnych to często najlepsze, co możesz zrobić dla bliskiej Ci osoby. W ten sposób uchronisz ją przed konsekwencjami decyzji i działań, których nie jest w pełni świadoma.

Przeprowadzimy Cię przez cały proces ubezwłasnowolnienia, zapewniając doradztwo prawne, pomagając w złożeniu wniosku i zgromadzeniu dokumentów, a także reprezentując Cię w postępowaniu sądowym.

SZUKASZ ADWOKATA W WARSZAWIE?

Wybór odpowiedniego prawnika do prowadzenia sprawy rodzinnej może stanowić wyzwanie. Szczególnie w tak obszernym regionie jak województwo mazowieckie czy nawet jego serce – Warszawa. Choć adwokatów specjalizujących się w prawie rodzinnym jest wielu, to nasza kancelaria zlokalizowana w dzielnicy Śródmieście wyróżnia się sprecyzowaną misją. Chcemy walczyć o to, co dobre i słuszne, a nasze działania opieramy na takich filarach jak empatia, uczciwość oraz elastyczność w działaniu. Staramy się być nie tylko prawnikami, ale również zaufanymi partnerami na każdym etapie Twojej sprawy rodzinnej. Nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi i na bieżąco informujemy Cię o przebiegu postępowania. Dokładamy starań, by każdy klient czuł się z nami bezpiecznie. Podobają Ci się takie zasady współpracy? Jeśli tak, skontaktuj się z nami i powiedz, w czym możemy Ci pomóc.

ZOBACZ NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOTYCZĄCE SPRAW RODZINNYCH

Jak długo trwa sprawa o ubezwłasnowolnienie?

Sprawa o ubezwłasnowolnienie należy do skomplikowanych, a w dodatku niesie za sobą poważne konsekwencje – prowadzi co najmniej do częściowego pozbawienia danej osoby zdolności do dokonywania czynności prawnych. Właśnie dlatego tego rodzaju postępowania często trwają nawet kilka lat. Wiele zależy tu jednak od stopnia skomplikowania konkretnego przypadku i przygotowania się do sprawy. Dokładne sporządzenie wniosku i przygotowanie odpowiednich dowodów może skrócić cały ten proces do zaledwie kilku miesięcy.

Kto może złożyć wniosek o ustalenie ojcostwa?

Pozew o sądowe ustalenie ojcostwa może złożyć dziecko, matka oraz domniemany ojciec dziecka. Istnieje jednak dodatkowe ograniczenie – domniemany ojciec nie może wnieść takiego żądania po śmierci dziecka ani po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

Kiedy potrzebna jest zgoda drugiego rodzica?

Każdy rodzic może samodzielnie decydować o sprawach życia codziennego dziecka. Sprawy wykraczające poza ten zakres (sprawy istotne) wymagają już natomiast zgody zarówno ojca, jak i matki. Do tej drugiej kategorii zalicza się m.in. wniosek o przyjęcie do żłobka, przedszkola czy szkoły, wniosek o wydanie paszportu, przeprowadzenie zabiegu medycznego czy wyjazd za granicę.

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png