KARTA POBYTU STAŁEGO

POMOŻEMY CI ZADBAĆ O LEGALNY I STAŁY POBYT W POLSCE

Posiadasz Kartę Polaka lub masz polskie pochodzenie i zamierzasz osiedlić się w kraju na stałe? Chcesz zalegalizować swój pobyt i uzyskać Kartę Stałego Pobytu lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Związek małżeński z obywatelem Polski, posiadanie polskiego pochodzenia lub Karty Polaka, chęć przebywania z małoletnimi dziećmi – to najczęstsze powody, z których cudzoziemcy decydują się na stałe zamieszkać w Polsce. W tym celu obcokrajowcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego muszą jednak dopełnić dodatkowych formalności.

Samodzielne przygotowanie wniosku może okazać się dużym wyzwaniem. Bez wiedzy i doświadczenia łatwo popełnić błędy. Tym bardziej, że inne procedury obowiązują dla osoby występującej o pobyt rezydenta długoterminowego UE, a odmienne dla cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na pobyt stały. Co więcej, zestaw wymaganych dokumentów może się różnić także z uwagi na konkretną sytuację, a nawet na urząd, do którego składasz wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Jeśli pomaga Ci adwokat od spraw cudzoziemców, cała procedura staje się prostsza. Ty natomiast możesz mieć pewność, że wymogi prawne i administracyjne zostaną spełnione. Już od ponad 20 lat zajmujemy się sprawami imigracyjnymi.
W ramach naszych usług:

  • sprawdzamy, czy możesz wystąpić o zezwolenie na stały pobyt w Polsce;
  • przygotowujemy dokumenty wymagane w toku postępowania;
  • reprezentujemy Cię przed organami administracyjnymi podczas procedury legalizacji pobytu;
  • prowadzimy inne sprawy związane ze stałym pobytem w kraju – np. o uzyskanie zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce;
  • zapewniamy Ci ogólną pomoc i doradztwo prawne;
  • reprezentujemy Cię w sprawach o wydanie lub wymianę karty pobytu oraz karty rezydenta długoterminowego RP.

DOKUMENTY DO KARTY STAŁEGO POBYTU

Wniosek o zezwolenie na stały pobyt cudzoziemca w Polsce i wydanie Karty Stałego Pobytu wymaga Twojej obecności w urzędzie, ale na każdym etapie sprawy może towarzyszyć Ci adwokat od spraw imigracyjnych. Sprawdzimy, jakie dokumenty są niezbędne w Twoim przypadku i pomożemy Ci skompletować wniosek, a także przygotujemy Cię do wizyty w urzędzie i będziemy Ci w niej towarzyszyć.

Dzięki dopełnieniu wszystkich formalności sprawa będzie mogła toczyć się możliwie jak najsprawniej, Twoje zaangażowanie zostanie ograniczone do minimum, a tym samym wizyta w urzędzie nie będzie dla Ciebie stresująca. A jeśli w toku postępowania konieczne okaże się przedłożenie dodatkowych dokumentów, pomożemy Ci je zgromadzić.

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY

Wykorzystując ponad 20 lat doświadczenia w sprawach imigracyjnych, zapewnimy Ci fachową pomoc prawną na każdym etapie ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały. Możesz liczyć na nasze wsparcie także w związku z procedurą wymiany Karty Pobytu Stałego po upływie jej 10-letniego okresu ważności.

ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE (KARTA REZYDENTA)

Jeśli nieprzerwanie i legalnie przebywasz w RP co najmniej 5 lat i spełniasz dodatkowe warunki przewidziane przez przepisy, możesz ubiegać się o pobyt stały jako rezydent długoterminowy EU. Sprawdzimy, czy karta rezydenta może zostać wydana w Twoim przypadku i przeprowadzimy Cię przez całą procedurę. A jeśli Twoja „Karta pięć lat” wymaga wymiany na nową, możesz liczyć na naszą pomoc także w tym zakresie.

SZUKASZ ADWOKATA W WARSZAWIE?

Województwo mazowieckie, a nawet sama Warszawa to miejsca obfitujące w wybór kancelarii. Niewiele z nich ma jednak tak bogate doświadczenie w sprawach imigracyjnych. Pomagamy cudzoziemcom już od ponad 20 lat, a ta wiedza i doświadczenie przekłada się na efekty naszych działań. W naszej kancelarii zlokalizowanej w dzielnicy Śródmieście kierujemy się 3 podstawowymi zasadami, jakimi są uczciwość, elastyczność w działaniu oraz empatia. Uważamy, że adwokat powinien mieć nie tylko wiedzę. Klient powinien także czuć się przy nim bezpiecznie. Właśnie dlatego dbamy o ciągłą komunikację, na bieżąco informujemy o postępach w sprawie i staramy się budować relację opartą na zaufaniu. Podobają Ci się takie zasady współpracy? Jeśli tak, skontaktuj się z nami i powiedz, w czym możemy Ci pomóc.

ZOBACZ NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOTYCZĄCE KARTY STAŁEGO POBYTU

Kto może ubiegać się o kartę stałego pobytu?

Przepisy przewidują szereg przypadków, w których cudzoziemiec może wystąpić o kartę pobytu stałego. Najczęściej na bezterminowy pobyt w Polsce decydują się osoby o polskim pochodzeniu, posiadające Kartę Polaka, a także cudzoziemcy zawierający związek małżeński z obywatelem Polski. To jednak nie wszystkie przypadki przewidziane przez przepisy – Kartę Stałego Pobytu mogą otrzymać również m.in. dzieci obywateli polskich lub cudzoziemców mających zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE, jeśli mają władzę rodzicielską nad takim dzieckiem. Karta wydawana jest także ofiarom handlu ludźmi czy osobom ze statusem uchodźcy lub zgodą na pobyt tolerowany, jeśli wcześniej spędziły w Polsce odpowiednio 5 lub 10 lat.

Czym jest Karta Pobytu Stałego?

Karta Pobytu Stałego to dokument potwierdzający prawo cudzoziemca spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego do bezterminowego legalnego pobytu na terytorium Polski. Choć wspomniane zezwolenie na pobyt stały jest bezterminowe, to sama Karta Pobytu Stałego ma już swój okres ważności wynoszący 10 lat. Oznacza to, że co dekadę konieczne jest wymienienie jej na nową.

Kiedy należy złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały?

Wniosek o zezwolenie na pobyt stały trzeba złożyć nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium RP (np. pobytu przebiegającego do tej pory na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy lub na podstawie Karty Polaka).

Co należy rozumieć przez nieprzerwany pobyt na terytorium RP?

Nieprzerwany pobyt na terytorium RP odpowiednio przez 5 lub 10 lat to jedno z kryteriów, które mogą być wymagane przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt stały cudzoziemca. Uważa się, że taki pobyt rzeczywiście był nieprzerwany, jeśli suma czasu spędzonego poza granicami kraju nie przekracza łącznie 6 miesięcy w roku. Przekroczenie tego limitu możliwe jedynie w szczególnych przypadkach – kiedy wiązało się np. z odbywaniem obowiązkowej służby wojskowej lub ważną sytuacją osobistą, rodzinną, zdrowotną (lepiej wymienić więcej, ponieważ ludzie zrozumieją dosłownie, że tylko te dwie okoliczności).

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png