ZATRZYMANIE I ARESZT CUDZOZIEMCA

POMAGAMY ARESZTOWANYM I ZATRZYMANYM CUDZOZIEMCOM

Jesteś osobą zatrzymaną z powodu nielegalnego pobytu w Polsce? Wydano decyzję o umieszczeniu Cię w strzeżonym ośrodku lub areszcie?

To wcale nie oznacza, że wydana decyzja jest słuszna i to nawet, jeśli w Polsce przebywasz nielegalnie. Zadbamy, by Twoje prawa były przestrzegane, a zastosowane środki nie były nadmiernie dotkliwe. Możesz liczyć na naszą pomoc w sprawach o :

  • zatrzymania cudzoziemca;
  • wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu;
  • przedłużenie terminu dobrowolnego wyjazdu;
  • odstąpienie od wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu;
  • umieszczenie w strzeżonym ośrodku lub w areszcie;
  • przedłużenie okresu pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców;
  • zwolnienie ze strzeżonego ośrodka lub aresztu;
  • odwołanie od wydanych decyzji i złożenie wniosku o wstrzymanie jej wykonania.

UMIESZCZENIE W STRZEŻONYM OŚRODKU

Upewnimy się, że umieszczenie w strzeżonym ośrodku nie odbyło się z naruszeniem Twoich praw, w szczególności prawa do wysłuchania i prawa do tłumacza, a przede wszystkim – że zastosowanie takiego środka w ogóle było konieczne. Jeśli to możliwe, będziemy wnioskować o zwolnienie.

ARESZT CUDZOZIEMCA

Areszt cudzoziemca stosuje się tylko w szczególnych przypadkach – gdy cudzoziemiec nie podporządkował się zasadom pobytu w strzeżonym ośrodku lub istnieje ryzyko, że się nie podporządkuje. Sprawdzimy, czy  w Twoim przypadku rzeczywiście taka decyzja była uzasadniona, a jeśli nie – jak najszybciej złożymy zażalenie do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę organu Straży Granicznej.

ZATRZYMANIE I ZOBOWIĄZANIE DO POWROTU

Jeśli jesteś osobą zobowiązaną do powrotu, sprawdzimy, czy istnieją podstawy do pozostania w kraju. Gdy to możliwe, wystąpimy o udzielenie ochrony międzynarodowej, by zalegalizować Twój pobyt w Polsce. Będziemy reprezentować Cię także w sprawie związanej z przedłużeniem terminu na opuszczenie kraju oraz cofnięciu zakazu ponownego wjazdu.

SZUKASZ ADWOKATA W WARSZAWIE?

Gdy stawką jest deportacja z kraju, znalezienie odpowiedniej osoby do poprowadzenia Twojej sprawy wydaje się kluczowe. I choć województwo mazowieckie, a nawet sama Warszawa, jest pełna adwokatów, niewielu z nich ma doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw imigracyjnych. My jednak zajmujemy się pomocą cudzoziemcom od ponad 20 lat. A to sprawia, że przepisy i procedury administracyjne nie mają przed nami tajemnic. W naszej kancelarii zlokalizowanej w dzielnicy Śródmieście upewniamy się, że prawa cudzoziemców są przestrzegane i dokładamy starań, by mogli pozostać w Polsce. To wszystko przy kierowaniu się takimi zasadami jak uczciwość, elastyczność w działaniu oraz empatia. Wiemy też, jak wiele niepewności i stresu towarzyszy tego rodzaju sprawom, dlatego z naszymi klientami pozostajemy w stałym kontakcie, odpowiadając na ich pytania i informując o przebiegu sprawy. Podobają Ci się takie zasady współpracy? Jeśli tak, skontaktuj się z nami i powiedz, w czym możemy Ci pomóc.

ZOBACZ NAJCZĘSTSZE PYTANIA W SPRAWACH ZATRZYMANIA I ARESZTU CUDZOZIEMCA

Kiedy wobec cudzoziemca stosuje się areszt?

Areszt dla cudzoziemców nie wiąże się z popełnieniem przestępstwa, ale z procedurami związanymi z prawem imigracyjnym. Zwykle stosuje się go w przypadku, gdy cudzoziemiec nielegalnie przebywa w Polsce i wydano wobec niego decyzję o zobowiązaniu do powrotu lub istnieje prawdopodobieństwo, że taka decyzja zostanie wydana. Areszt jest bardziej dotkliwym środkiem niż umieszczenie w strzeżonym ośrodku, dlatego można skorzystać z niego tylko, gdy istnieje ryzyko, że cudzoziemiec nie podporządkuje się zasadom pobytu obowiązującym w strzeżonym ośrodku.

Kiedy cudzoziemiec może zostać zatrzymany?
Do zatrzymania cudzoziemca dochodzi na maksymalnie 48 godzin i tylko w konkretnych przypadkach – przede wszystkim gdy wobec cudzoziemca może zostać wydana decyzja o zobowiązania do powrotu lub gdy taka  decyzja została już wydana, a cudzoziemiec uchyla się od określonych w niej obowiązków. Zatrzymania dokonuje się także w celu przymusowego wykonania decyzji o zobowiązania do powrotu, przekazania cudzoziemca do państwa trzeciego lub do innego państwa członkowskiego UE, EFTA czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png