POBYT W POLSCE

ZALEGALIZUJ SWÓJ
POBYT W POLSCE

Planujesz poślubić Polaka lub Polkę? Zamierzasz uczyć się lub studiować w Polsce?
A może tęsknisz za swoimi dziećmi lub innymi bliskimi osobami i chcesz, by też mogły legalnie przebywać w kraju?

Tylko mając pozwolenie na pobyt w Polsce, możesz czuć się pewnie i bezpiecznie, ułożyć sobie życie w kraju i rozwijać swoją karierę. Legalizacja pobytu w Polsce wiąże się jednak ze złożoną procedurą administracyjną, która może okazać się dużym wyzwaniem dla cudzoziemca.

Jeśli w tym procesie pomoże Ci doświadczony adwokat, znika konieczność zajmowania się wszystkim samodzielnie. Masz też pewność, że korzystasz z wszelkich przysługujących Ci uprawnień, a Twoja sprawa zakończy się najszybciej, jak to możliwe.

Nasza kancelaria od lat pomaga cudzoziemcom w legalizacji pobytu. Wiemy, jak wiele nerwów i frustracji może przysporzyć kontakt z urzędnikami i oczekiwanie na wydanie decyzji. Właśnie dlatego jako adwokaci od spraw cudzoziemców wyręczamy Klientów w całym tym procesie, reprezentując ich w kontakcie z organami administracji i korzystając z narzędzi, takich jak ponaglenie czy skarga na bezczynność, które pozwalają usprawnić całą procedurę.

W ramach naszych usług:

 • sprawdzamy, z jakiego rozwiązania możesz skorzystać, by zalegalizować pobyt w Polsce;
 • przygotowujemy dokumenty wymagane w toku postępowania;
 • reprezentujemy Cię przed organami administracyjnymi podczas całego procesu legalizacji pobytu;
 • w Twoim imieniu prowadzimy też inne sprawy związane z pobytem w kraju – m.in. uzyskanie zezwolenia na pracę czy zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce;
 • w razie wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu, reprezentujemy Cię w postępowaniu odwoławczym przed Komendantem Głównym Straży Granicznej, dążąc do uzyskania zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany, jeśli będzie to możliwe w Twoim przypadku;
 • zapewniamy Ci ogólną pomoc i doradztwo prawne;
 • reprezentujemy Cię w takich sprawach jak: udzielenie zezwolenia na pobyt stały, pobyt czasowy, pobyt rezydenta długoterminowego UE, wydanie oraz wymiana karty pobytu, zobowiązanie cudzoziemca do powrotu czy uzyskanie informacji o umieszczeniu danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu.

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

Pomożemy Ci zalegalizować Twój pobyt w kraju. O zezwolenie na pobyt czasowy możesz wystąpić m.in. ze względu na:

 • pracę w Polsce;
 • prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce;
 • naukę lub szkolenie zawodowe na terytorium Polski;
 • połączenie z rodziną;
 • małżeństwo z polskim obywatelem.

Przebywasz w Polsce nielegalnie? Sprawdzimy, czy istnieją podstawy do udzielenia Ci zezwolenia ze względu na tzw. inne okoliczności – m.in. przepisy Konwencji praw dziecka czy Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

A może Twoje obecne zezwolenie się kończy? Pomożemy Ci uzyskać kolejne i wciąż przebywać w Polsce legalnie.

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY

Prawnik z naszej kancelarii przeprowadzi Cię przez cały proces otrzymania prawa do stałego pobytu. Polska stanie się Twoim nowym domem, a Ty zyskasz więcej możliwości, by ułożyć sobie życie w kraju.

Zezwolenie na pobyt stały może być pierwszym krokiem w stronę pracy na tych samych zasadach co obywatele polscy, prowadzenia własnej firmy,  zalegalizowania pobytu swoich bliskich w kraju czy uzyskania obywatelstwa polskiego.

ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE

Od lat pracujesz w Polsce albo prowadzisz tu działalność gospodarczą? Jeśli:

 • przebywasz w Polsce legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat;
 • masz wystarczające źródło stabilnego i regularnego dochodu;
 • posiadasz ubezpieczenie zdrowotne oraz;
 • potwierdzisz znajomość języka polskiego

– możesz ubiegać się o zezwolenie rezydenta długoterminowego UE. Dzięki temu zyskasz m.in. możliwość prowadzenia własnej firmy we wszystkich formach prawnych i rozwijania jej na takich samych warunkach jak polscy przedsiębiorcy.

SZUKASZ ADWOKATA W WARSZAWIE?

Choć Warszawa, a tym bardziej całe województwo mazowieckie jest pełne adwokatów, niewielu z nich prowadzi sprawy z zakresu prawa imigracyjnego. My natomiast już od dwóch dekad pomagamy osobom z zagranicy uregulować kwestie legalnego pobytu w Polsce. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie podjąć się nawet spraw szczególnie skomplikowanych. W naszej kancelarii zlokalizowanej w dzielnicy Śródmieście kierujemy się 3 podstawowymi zasadami, takimi jak uczciwość, elastyczność w działaniu oraz empatia. Chcemy, by każdy klient czuł się z nami pewnie i bezpiecznie, dlatego dokładnie tłumaczymy bieżącą sytuację, przedstawiamy realne scenariusze i informujemy o postępach w sprawie. Podobają Ci się takie zasady współpracy? Jeśli tak, skontaktuj się z nami i powiedz, w czym możemy Ci pomóc.

ZOBACZ NAJCZĘSTSZE PYTANIA W SPRAWACH IMIGRACYJNYCH

Kto może uzyskać zezwolenie na pobyt stały?

Zezwolenie na pobyt stały mogą otrzymać osoby spełniające warunki wymienione w art. 195 Ustawy o cudzoziemcach. Będą to więc m.in. dzieci przebywające pod władzą rodzicielską obywatela polskiego, cudzoziemca z zezwoleniem na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, małżonkowie obywateli polskich oraz cudzoziemców mających polskie pochodzenie, uchodźcy, a także osoby pochodzenia polskiego, które zamierzają na stałe osiedlić się w Polsce.

Kto może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy?

Zezwolenie na pobyt czasowy może otrzymać cudzoziemiec, który zamierza przebywać w Polce na dłużej niż 3 miesiące. Wydaje się je na maksymalnie 3 lata, na wniosek składany do wydziału właściwego ds. cudzoziemców w urzędzie wojewódzkim. Nie ma możliwości przedłużenia zezwolenia – jeśli cudzoziemiec chce legalnie przebywać w Polsce dłużej niż termin obowiązywania zezwolenia, musi wystąpić o wydanie nowego.

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png