WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI

SPRAWDŹ, CZY WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI NIE NARUSZA TWOICH PRAW!

Twoja nieruchomość ma zostać wywłaszczona pod budowę drogi, lotniska albo innego obiektu? Zaproponowane odszkodowanie jest Twoim zdaniem znacznie zaniżone? Cele wywłaszczenia nie zostały zrealizowane i chcesz wiedzieć, czy możesz odzyskać swoją nieruchomość?

Utrata własności, szczególnie tak cennej jak nieruchomość, będzie mieć ogromny wpływ na Twoją przyszłość. Jako eksperci od spraw cywilnych zadbamy, by cały ten proces przebiegał zgodnie z przysługującymi Ci prawami – konstytucyjnymi zasadami ochrony prawa własności oraz prawa do słusznego odszkodowania.

Obojętnie, czy już zostało wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe, czy ma to nastąpić w najbliższym czasie – możesz liczyć na naszą pomoc. W ramach świadczonych usług:

  • prowadzimy rokowania o nabycie nieruchomości poprzedzające postępowanie wywłaszczeniowe;
  • analizujemy oferty nabycia nieruchomości i zgłaszamy ewentualne zastrzeżenia;
  • reprezentujemy Cię we właściwym postępowaniu wywłaszczeniowym;
  • sprawdzamy, czy zaproponowane odszkodowanie jest dostateczne;
  • składamy zażalenia na postanowienia wydawane w toku postępowania;
  • przygotowujemy odwołania od wydanych decyzji;
  • prowadzimy postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI WYWŁASZCZENIOWEJ

Jeśli decyzja wywłaszczeniowa została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, można ją unieważnić. Oznacza to dla Ciebie odzyskanie prawa własności do nieruchomości. Sprawdzimy, czy taki scenariusz jest możliwy w Twoim przypadku, a jeśli tak – podejmiemy kroki zmierzające do unieważnienia decyzji.

ODSZKODOWANIE ZA WYWŁASZCZENIE

Upewnimy się, że proponowane odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości jest odpowiednie. Biorąc pod uwagę wartość rynkową i inne istotne czynniki, takie jak m.in. koszty związane z nabyciem nieruchomości, ustalimy, jaka kwota Ci się należy.

ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość nie została wykorzystana na cel, na który ją przejęto? A może akt administracyjny, na podstawie którego dokonano wywłaszczenia, przestał obowiązywać? Jeśli to możliwe, podejmiemy kroki zmierzające do restytucji (odzyskania) Twojej nieruchomości.

SZUKASZ ADWOKATA W WARSZAWIE?

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nieruchomość to jeden z najcenniejszych składników Twojego majątku. W naszej kancelarii zlokalizowanej w dzielnicy Śródmieście dokładamy starań, by zapewnić Ci jak najlepszą ochronę Twojej własności. Województwo mazowieckie, a nawet sama Warszawa jest pełna specjalistów od prawa cywilnego, jednak my w swojej pracy kierujemy się konkretnymi wartościami: uczciwością, elastycznością w działaniu oraz empatią. Chcemy nie tylko zapewniać niezbędną pomoc prawną, ale również budować partnerskie relacje, w których klienci mogą czuć się bezpiecznie. Właśnie dlatego skupiamy się na przejrzystym tłumaczeniu sytuacji i rozwiewaniu wszystkich wątpliwości, które mogą pojawić się w toku postępowania. A to wszystko bez składania pustych obietnic, za to przy braniu pod uwagę wyłącznie realnych scenariuszy. Podobają Ci się takie zasady współpracy? Jeśli tak, skontaktuj się z nami i powiedz, w czym możemy Ci pomóc.

ZOBACZ CZĘSTE PYTANIA DOTYCZĄCE WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI

Czym jest wywłaszczenie nieruchomości?

Wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie prawa do części lub całości nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego. Można przeprowadzić je tylko na realizacje celów publicznych – np. budowy drogi, infrastruktury kolejowej – i tylko, gdy cele te nie mogą zostać zrealizowane w inny sposób.

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości – ile płacą za wywłaszczenie?

W przypadku wywłaszczenia wypłaca się tzw. słuszne odszkodowanie, czyli kwotę umożliwiającą nabycie nieruchomości w podobnym stanie. Jego wysokość ustala się, biorąc pod uwagę kilka czynników, takich jak m.in. stan, przeznaczenie i wartość rynkowa wywłaszczanej nieruchomości. Zaproponowane odszkodowanie za wywłaszczenie może więc nie wystarczyć np., by samodzielnie wybudować lub kupić podobną nieruchomość.

Czy można nie zgodzić się na wywłaszczenie?

O ile warunki poprawnego wywłaszczenia zostaną spełnione, to upór ze strony właściciela nieruchomości na niewiele się zda. Wywłaszczenia dokonuje się bowiem w formie decyzji administracyjnej, dlatego zgoda drugiej strony nie jest konieczna. Analogicznie – brak takiej zgody nie udaremni wywłaszczenia. Można natomiast nie zgodzić się z wysokością proponowanego odszkodowania. Jeśli zdaniem właściciela nieruchomości jest ono zaniżone, ma prawo podjąć dalsze kroki – zaskarżyć decyzję, a nawet dochodzić zapłaty odpowiedniej kwoty przed sądem.

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png