PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE

POPROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ DOTYCZĄCĄ PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZEGO

Przestępstwa gospodarcze (tzw. przestępstwa białych kołnierzyków) naruszają interesy uczestników obrotu gospodarczego i z tego powodu są surowo karane przez wymiar sprawiedliwości. Jednocześnie procesy prowadzone w tym zakresie należą do szczególnie skomplikowanych. Właśnie dlatego skorzystanie z profesjonalnej pomocy jest w tym przypadku kluczowe.

Jako specjaliści od przestępstw gospodarczych:

 • analizujemy dokumentację Twojej firmy i ustalamy, czy doszło do przestępstwa;
 • weryfikujemy dowody i zbieramy materiały pozwalające udowodnić Twoje stanowisko w trakcie procesu;
 • opracowujemy strategię, która pozwoli uzyskać możliwie najkorzystniejsze dla Ciebie rozstrzygnięcie, w tym przygotowujemy Cię do składania oświadczeń i zeznań;
 • reprezentujemy Cię przed sądami i wspieramy w trakcie zeznań lub wyjaśnień przed organami ścigania.

Prowadzimy sprawy dotyczące takich przestępstw jak np.: 

 • nadużycie zaufania w przedsiębiorstwie (działanie na szkodę przedsiębiorstwa);
 • łapownictwo i korupcja;
 • nierzetelne prowadzenie dokumentacji w firmie;
 • bezprawne działania skierowane przeciwko interesom wierzycieli;
 • wyłudzenie ubezpieczenia lub kredytu;
 • pranie pieniędzy;
 • udaremnienie przetargu publicznego;
 • oszustwa, oszustwa podatkowe, kredytowe, ubezpieczeniowe.

Już pierwsze podjęte czynności mogą mieć ogromny wpływ na wynik postępowania. Im szybciej obierzesz odpowiednią taktykę i skorzystasz z profesjonalnej pomocy, tym większa szansa, że sprawa zakończy się po Twojej myśli. 

POMOC OSKARŻONYM

W przypadku oskarżenia lub podejrzenia o popełnienie przestępstwa gospodarczego pomożemy Ci ograniczyć związane z tym ryzyko dla funkcjonowania firmy i chronić interesy finansowe przedsiębiorstwa.

Udzielimy Ci pomocy prawnej już na etapie zastosowania środków zapobiegawczych, tj. zatrzymania, tymczasowego aresztowania, dozoru policji czy zakazu opuszczania kraju.

Zapewnimy Ci wsparcie w trakcie przygotowania do przesłuchania w charakterze podejrzanego i opracowujemy strategię procesową, która pozwoli zmniejszyć ryzyko wymierzenia surowej kary, a nawet doprowadzić do uniewinnienia.

POMOC POKRZYWDZONYM

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem gospodarczym, powiemy Ci, jakie masz uprawnienia i jakie działania możesz podjąć.

Przygotujemy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, zadbamy o zgromadzenie odpowiednich dowodów i będziemy wystepować w roli oskarżyciela posiłkowego.

Reprezentując Cię podczas postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego, będziemy dążyć do pociągnięcia sprawcy przestępstwa gospodarczego do odpowiedzialności i wymierzenia sprawiedliwej kary.

POZNAJ ODPOWIEDZI NA CZĘSTE PYTANIA DOTYCZĄCE PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH

Czym jest przestępstwo gospodarcze?

W przepisach wprawdzie nie ma definicji przestępstw gospodarczych. Można jednak uznać, że są to przestępstwa popełniane w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Do najczęstszych przestępstw gospodarczych należą łapownictwo, prawnie pieniędzy, niewłaściwe prowadzenie dokumentacji działalności, wyłudzenia VAT i przekupstwo.

Co grozi za przestępstwo gospodarcze?

Przestępstwa gospodarcze to dość obszerne pojęcie, a grożąca kara uzależniona jest od rodzaju popełnionego czynu. Przykładowo, za łapownictwo można zostać skazanym na karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, za wyłudzenie kredytu od 3 miesięcy do 5 lat, a za pranie pieniędzy – nawet na 10 lat pozbawienia wolności.

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png