PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE

POPROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ DOTYCZĄCĄ PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZEGO

Przestępstwa gospodarcze (tzw. przestępstwa białych kołnierzyków) naruszają interesy uczestników obrotu gospodarczego i z tego powodu są surowo karane przez wymiar sprawiedliwości. Jednocześnie procesy prowadzone w tym zakresie należą do szczególnie skomplikowanych spraw karnych. Właśnie dlatego skorzystanie z profesjonalnej pomocy jest w tym przypadku kluczowe.

Jako adwokaci od przestępstw gospodarczych:

 • analizujemy dokumentację Twojej firmy i ustalamy, czy doszło do przestępstwa;
 • weryfikujemy dowody i zbieramy materiały pozwalające udowodnić Twoje stanowisko w trakcie procesu;
 • opracowujemy strategię, która pozwoli uzyskać możliwie najkorzystniejsze dla Ciebie rozstrzygnięcie, w tym przygotowujemy Cię do składania oświadczeń i zeznań;
 • reprezentujemy Cię przed sądami i wspieramy w trakcie zeznań lub wyjaśnień przed organami ścigania.

Prowadzimy sprawy dotyczące takich przestępstw jak np.: 

 • nadużycie zaufania w przedsiębiorstwie (działanie na szkodę przedsiębiorstwa);
 • łapownictwo i korupcja;
 • nierzetelne prowadzenie dokumentacji w firmie;
 • bezprawne działania skierowane przeciwko interesom wierzycieli;
 • wyłudzenie ubezpieczenia lub kredytu;
 • pranie pieniędzy;
 • udaremnienie przetargu publicznego;
 • oszustwa, oszustwa podatkowe, kredytowe, ubezpieczeniowe.

Już pierwsze podjęte czynności mogą mieć ogromny wpływ
na wynik postępowania. Im szybciej obierzesz odpowiednią taktykę
i skorzystasz z pomocy adwokata od przestępstw gospodarczych,
tym większa szansa, że sprawa zakończy się po Twojej myśli. 

POMOC OSKARŻONYM

W przypadku oskarżenia lub podejrzenia o popełnienie przestępstwa gospodarczego pomożemy Ci ograniczyć związane z tym ryzyko dla funkcjonowania firmy i chronić interesy finansowe przedsiębiorstwa.

Udzielimy Ci pomocy prawnej już na etapie zastosowania środków zapobiegawczych, tj. zatrzymania, tymczasowego aresztowania, dozoru policji czy zakazu opuszczania kraju.

Jako adwokaci od przestępstw gospodarczych zapewnimy Ci wsparcie w trakcie przygotowania do przesłuchania w charakterze podejrzanego i opracowujemy strategię procesową, która pozwoli zmniejszyć ryzyko wymierzenia surowej kary, a nawet doprowadzić do uniewinnienia.

POMOC POKRZYWDZONYM

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną, nasza rola adwokatów od przestępstw gospodarczych obejmuje wskazanie Ci, jakie masz uprawnienia i jakie działania możesz podjąć.

Przygotujemy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, zadbamy o zgromadzenie odpowiednich dowodów i będziemy wystepować w roli oskarżyciela posiłkowego.

Reprezentując Cię podczas postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego, będziemy dążyć do pociągnięcia sprawcy przestępstwa gospodarczego do odpowiedzialności i wymierzenia sprawiedliwej kary.

SZUKASZ ADWOKATA W WARSZAWIE?

W naszej kancelarii zlokalizowanej w dzielnicy Śródmieście za cel stawiamy sobie oferowanie takiej pomocy prawnej, z jakiej sami chcielibyśmy korzystać. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że Warszawa, a tym bardziej województwo mazowieckie, jest pełne adwokatów ze specjalizacją prawo karne. Nie chcemy być jednak tylko kolejnymi prawnikami w mieście. Aby zapewnić Ci jak najlepszą pomoc prawną w sprawach z zakresu przestępstw gospodarczych, łączymy wiedzę karnistyczną z doświadczeniem procesowym i wykształceniem ekonomicznym. Naszym celem jest przekształcenie skomplikowanych paragrafów w skuteczną i realną strategię działania. To wszystko przy kierowaniu się takimi zasadami jak elastyczność, komunikacja i empatia. Podobają Ci się takie zasady współpracy? Jeśli tak, skontaktuj się z nami i powiedz, w czym może Ci pomóc nasza kancelaria.

POZNAJ ODPOWIEDZI NA CZĘSTE PYTANIA DOTYCZĄCE PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH

Czym jest przestępstwo gospodarcze?

W przepisach wprawdzie nie ma definicji przestępstw gospodarczych. Można jednak uznać, że są to przestępstwa popełniane w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Do najczęstszych przestępstw gospodarczych należą łapownictwo, prawnie pieniędzy, niewłaściwe prowadzenie dokumentacji działalności, wyłudzenia VAT i przekupstwo.

Co grozi za przestępstwo gospodarcze?

Przestępstwa gospodarcze to dość obszerne pojęcie, a grożąca kara uzależniona jest od rodzaju popełnionego czynu. Przykładowo, za łapownictwo można zostać skazanym na karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, za wyłudzenie kredytu od 3 miesięcy do 5 lat, a za pranie pieniędzy – nawet na 10 lat pozbawienia wolności. Jeśli zastanawiasz się, jaka kara grozi w Twoim przypadku i jak zaplanować strategię procesową, by wynik sprawy był dla Ciebie optymalny, najlepiej, by pomógł Ci adwokat od przestępstw gospodarczych. 

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png