OCHRONA CUDZOZIEMCÓW

OCHRONIMY CIĘ PRZED DEPORTACJĄ

Jesteś cudzoziemcem przebywającym w Polsce nielegalnie
i boisz się powrotu do kraju?

Nawet jeśli nie masz wizy lub zezwolenia na pobyt, nie oznacza to, że czeka Cię deportacja. Masz prawo do schronienia w Polsce, jeśli wyemigrowanie z ojczyzny było spowodowane poczuciem zagrożenia, w tym m.in. obawami przed prześladowaniem, niesprawiedliwym procesem karnym czy rozdzieleniem z rodziną.

Jako adwokaci specjalizujący się w prawie imigracyjnym w swojej praktyce niejednokrotnie pomogliśmy cudzoziemcom zagrożonym deportacją z powodu nielegalnego pobytu. Nasza kancelaria zadba o uzyskanie dla Ciebie ochrony w Polsce, bez względu na to, czy przebywasz w kraju legalnie, czy też nielegalnie. W ramach naszych usług:

  • sprawdzamy, czy możesz uzyskać zgodę na pobyt tolerowany, ochronę czasową, azyl, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub nadanie statusu uchodźcy;
  • pomagamy Ci przygotować się do postępowania i przeprowadzamy Cię przez cały proces uzyskania ochrony na terytorium RP;
  • reprezentujemy Cię przed Komendantem Placówki Straży Granicznej oraz Komendantem Głównym Straży Granicznej, Radą ds. Uchodźców, wojewódzkim sądem administracyjnym czy Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • zapewniamy Ci wsparcie w kwestiach związanych z relokacją.

NADANIE STATUSU UCHODŹCY I OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeśli obawiasz się prześladowania w kraju z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych, nasz adwokat od spraw cudzoziemców pomoże Ci uzyskać status uchodźcy. A jeśli nie jest to możliwe – w Twoim imieniu wystąpi o ochronę uzupełniającą.

POBYT ZE WZGLĘDÓW HUMANITARNYCH, POBYT TOLEROWANY

Boisz się o swoje życie, wolność lub bezpieczeństwo w kraju? Obawiasz się poniżającego traktowania, przymusowej pracy albo bezpodstawnego ukarania? A może powrót do kraju wiązałby się z naruszeniem praw dziecka lub Twoich praw do życia rodzinnego czy prywatnego? W takiej sytuacji pomożemy Ci uzyskać zgodę na pobyt tolerowany lub pobyt ze względów humanitarnych.

OCHRONA CZASOWA

Jeśli Twój pobyt w Polsce wywołany jest ucieczką z powodu wojny w Twoim kraju, pomożemy Ci uzyskać ochronę czasową. Dzięki temu nie tylko zalegalizujesz swój pobyt w Polsce. Będziesz mieć również możliwość korzystania ze świadczeń opieki medycznej oraz podjęcia pracy bez konieczności uzyskania dodatkowych zezwoleń.

SZUKASZ ADWOKATA W WARSZAWIE?

W naszej kancelarii zlokalizowanej w dzielnicy Śródmieście wykorzystujemy swoje ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw imigracyjnych. Pomagamy cudzoziemcom uzyskać ochronę w Polsce i uniknąć deportacji. Choć Warszawa, a tym bardziej całe województwo mazowieckie, jest pełne kancelarii adwokackich, stosunkowo niewiele z nich podejmuje się prowadzenia spraw cudzoziemców. My natomiast nie tylko sprawnie poruszamy się po przepisach, ale także od lat wykorzystujemy tę wiedzę w praktyce. Chcemy pomagać cudzoziemcom nielegalnie przebywającym w Polsce uzyskać potrzebną im ochronę. To wszystko przy kierowaniu się takimi wartościami jak uczciwość, elastyczność w działaniu oraz empatia. Podobają Ci się takie zasady współpracy? Jeśli tak, skontaktuj się z nami i powiedz, w czym może pomóc Ci nasz prawnik.

ZOBACZ NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOTYCZĄCE OCHRONY CUDZOZIEMCÓW

Czym jest pobyt tolerowany?

Pobyt tolerowany pozwala cudzoziemcom, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy, legalnie przebywać w Polsce. Zezwolenie na pobyt tolerowany mogą otrzymać m.in. osoby, których prawo do życia, wolności lub bezpieczeństwa byłoby zagrożone po powrocie do kraju, mogłyby zostać zmuszone do pracy albo pozbawione rzetelnego procesu sądowego, a które nie mogą otrzymać zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Co oznacza pobyt ze względów humanitarnych?

Zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych udziela się cudzoziemcom, których z ważnych powodów nie można zobowiązać do powrotu do kraju – np. zagrażałoby to ich bezpieczeństwu i życiu, mogliby być pozbawieni prawa do rzetelnego procesu sądowego albo poddani torturom, a także z uwagi na okoliczności związane z konwencją o ochronie praw człowieka i konwencją o prawach dziecka.

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2024/06/sikorscy-kancelaria-adwokacka-logo-white-e1718957592760.png
Sikorscy Kancelaria Adwokacka Aldona Sikorska Piotr Sikorski s.c.
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png