SPRAWY SPADKOWE

POMOŻEMY CI W TWOJEJ SPRAWIE SPADKOWEJ

Chcesz otrzymać należny Ci zachowek?
Nie wiesz, jak uporządkować sprawy spadkowe?
A może potrzebujesz pomocy przy podziale majątku spadkowego? 

Tam, gdzie relacje rodzinne mieszają się ze sprawami majątkowymi, pojawiają się silne emocje. Postępowanie spadkowe może kosztować Cię dużo nerwów, ale z pomocą doświadczonego adwokata wszystko stanie się łatwiejsze.

  • pomożemy Ci uporządkować formalności związane z nabyciem prawa do spadku;
  • powiemy Ci, czy masz prawo do zachowku i jak go otrzymać;
  • wskażemy Ci, jak możesz rozdysponować swój majątek jako spadkodawca, by mieć pewność, że dziedziczenie przebiegnie według Twojej woli;
  • będziemy reprezentować Cię w postępowaniu spadkowym i podczas negocjacji ugodowych;
  • pomożemy Ci podzielić odziedziczony majątek spadkowy.

Dbamy, by przeprowadzane przez nas sprawy spadkowe przebiegały sprawnie i jeśli tylko to możliwe – by negatywnie nie wpłynęły na relacje rodzinne. 

SPRAWY O ZACHOWEK

Pomożemy Ci ustalić, czy masz prawo do zachowku, a w dalszej kolejności – będziemy Cię wspierać w procesie uzyskania należnych Ci pieniędzy.

Jeśli to możliwe, zadbamy o rozstrzygnięcie sprawy poza salą sądową, by oszczędzić Ci kosztów, nerwów i by sprawa jak najmniej wpłynęła na relacje rodzinne. W razie konieczności przygotujemy pozew i będziemy walczyć o Twoje prawa w sądzie.

Jeśli natomiast to Ty masz zapłacić zachowek, sprawdzimy, czy nie zachodzi sytuacja, w której możesz tego uniknąć.

W Twoim imieniu przeprowadzimy także rozmowy z drugą stroną, dążąc do ustalenia najbardziej korzystnych dla Ciebie warunków spłaty.

POSTĘPOWANIE SPADKOWE

Będziemy reprezentować Cię we wszystkich sprawach związanych z postępowaniem spadkowym.

Pomożemy Ci przygotować dowody  niezbędne podczas procesu –  m.in. pozwalające stwierdzić niegodność dziedziczenia spadkobiercy lub nieważność testamentu.

STWIERDZENIE NABYCIA I DZIAŁ SPADKU

Pomożemy Ci potwierdzić Twoje prawa do spadku przed sądem, a w dalszej kolejności – podzielić odziedziczony majątek między Ciebie i pozostałych współspadkobierców.

Będziemy Cię reprezentować w postepowaniu o dział spadku lub przygotujemy umowę, która pozwoli Ci uporządkować kwestie majątkowe poza salą sądową.

ZOBACZ NAJCZĘSTSZE PYTANIA W SPRAWACH SPADKOWYCH

Kiedy należy się zachowek?

Zachowek to uprawnienie, które przysługuje zstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy pod warunkiem, że w danej sytuacji dziedziczyliby z ustawy i o ile otrzymali mniej niż pewne minimum przewidziane przez przepisy. Aby ustalić, czy należy Ci się zachowek, musisz więc sprawdzić, czy należysz do kręgu osób uprawnionych oraz czy w przypadku dziedziczenia ustawowego spadek trafiłby właśnie do Ciebie. Na końcu pozostaje upewnić się, że w formie spadku, darowizn lub zapisów windykacyjnych nie trafiła już do Ciebie równowartość przysługującego Ci zachowku.

Mam już stwierdzenie nabycia spadku – co dalej?

Stwierdzenie nabycia spadku to zdecydowanie nie ostatni krok na drodze do uporządkowania spraw spadkowych. Na tym etapie jedynie potwierdzasz swoje prawa do spadku, ale żaden ze składników majątku nie jest Twoją wyłączną własnością. Jeśli więc nie chcesz do końca życia wspólnie z pozostałymi spadkobiercami decydować o każdym elemencie odziedziczonego majątku, możesz wystąpić do sądu o przeprowadzenie działu spadku lub dokonać tego działu poza salą sądową, w formie umowy zawartej z pozostałymi spadkobiercami.

Jak przeprowadzić dział spadku?

Dział spadku możesz przeprowadzić na dwa sposoby – w trybie postępowania przed sądem lub w formie umowy między Tobą i pozostałymi współspadkobiercami. W ramach działu spadku możecie sprzedać odziedziczony majątek i podzielić się pieniędzmi, dokonać podziału fizycznego lub przyznać majątek na własność jednemu lub kilku spadkobiercom z obowiązkiem spłaty pozostałych.

Czy przyjęcie spadku zawsze oznacza konieczność spłaty długów po zmarłym?

Jako spadkobierca masz 3 możliwości:

  • odrzucenie spadku;
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza;
  • przyjęcie spadku wprost.

Tylko w tym trzecim przypadku będziesz odpowiadać za wszystkie długi zmarłego. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza już natomiast, że Twoja odpowiedzialność za długi ograniczy się tylko do równowartości odziedziczonego majątku. Z kolei jeśli całkowicie odrzucisz spadek – nie będziesz dziedziczyć zarówno majątku, jak i długów. Pamiętaj jednak, że przy odrzuceniu spadku prawo do majątku po zmarłym może przejść na Twoje dzieci. Wtedy musisz uzyskać zgodę sądu i odrzucić spadek również w imieniu małoletniego. Dopiero wtedy całkowicie pozbędziesz się problemu dziedziczenia długów przez Twoją rodzinę.

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png