SPRAWY KARNE NIELETNICH

SPRAWA KARNA NIE MUSI ZAWAŻYĆ NA CAŁEJ PRZYSZŁOŚCI NIELETNIEGO

Sprawy karne nieletnich należą do szczególnie skomplikowanych, zarówno pod kątem przepisów, jak i emocji towarzyszącym postępowaniu. Rozstrzygnięcie wpływa nie tylko na przyszłość nieletniego, ale i całej rodziny zaangażowanej w postępowanie.

Jako adwokaci specjalizujący się w prowadzeniu zarówno spraw karnych, jak i rodzinnych, mamy kompetencje pozwalające odpowiednio przygotować się do tego rodzaju postępowań – obojętnie, czy sprawa prowadzona jest przez sąd rodzinny, czy też wyrok wyda sąd karny. Zapewniamy  wsparcie nieletnim i ich opiekunom prawnym, a przede wszystkim dążymy do tego, by konsekwencje sprawy karnej okazały się jak najmniej dotkliwe.

W ramach naszej pomocy:

  • analizujemy sprawę karną nieletniego i mówimy Ci, jakie są możliwości działania;
  • udzielamy kompleksowych porad prawnych;
  • opracowujemy strategię procesową i przygotowujemy nieletniego oraz jego opiekunów do postępowania, by mogli czuć się możliwie najpewniej;
  • dbamy o zgromadzenie potrzebnych dowodów;
  • sporządzamy niezbędne pisma;
  • reprezentujemy nieletniego w sądzie rodzinnym lub karnym – w zależności od okoliczności sprawy.

Pamiętaj – jakiekolwiek niedopatrzenie z Twojej strony może mieć
negatywny
wpływ na całe dorosłe życie nieletniego – Twojej córki,
wnuczki, syna czy wnuka. Właśnie dlatego warto jak najszybciej
skorzystać ze wsparcia adwokata od spraw karnych nieletnich.  

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

Uczestniczymy w przesłuchaniu nieletnich, dbając, by przysługujące im prawa były przestrzegane.

Dążymy do udowodnienia, że nieletni nie popełnił przestępstwa, nie wykazuje cech świadczących o demoralizacji lub że nie ma potrzeb zastosowania środków wychowawczych, leczniczych czy poprawczych przewidzianych przez przepisy.

Przeglądamy akta sprawy, zgłaszamy wnioski dowodowe i opracowujemy strategię działania, która pozwala uzyskać możliwie najkorzystniejsze rozstrzygnięcie sprawy.

POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE

Niezależnie od tego, czy prowadzone jest postępowanie opiekuńczo-wychowawcze, czy postępowanie poprawcze, zapewniamy wsparcie całej rodzinie, uczestnicząc w posiedzeniach.

Przygotowujemy nieletniego do złożenia wyjaśnień, dbamy o przedstawienie odpowiednich dowodów, a przede wszystkim dążymy do podważenia ustaleń dotyczących popełnienia przestępstwa lub do wykazania braku demoralizacji nieletniego.

POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE

Składamy wnioski i zażalenia na wydane postanowienia w sprawach karnych nieletnich. Dążymy do zmiany zastosowanych środków wychowawczych na te mniej dotkliwe dla nieletniego, a nawet do całkowitego ich uchylenia.

Robimy wszystko, by sąd zwolnił nieletniego z ewentualnego środka poprawczego, wykazując, że w jego zachowaniu nastąpiła znacząca poprawa.

SZUKASZ ADWOKATA W WARSZAWIE?

Warszawa pełna jest ekspertów z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Uważamy jednak, że w sprawach karnych nieletnich potrzeba znacznie więcej niż tylko specjalistycznej wiedzy. Nasza kancelaria zlokalizowana w dzielnicy Śródmieście za cel stawia sobie oferowanie wsparcia wykraczającego poza przeprowadzenie Cię przez zawiłe przepisy. Chcemy zapewnić Ci bezpieczeństwo w tych trudnych chwilach, oferując empatię, zrozumienie i pozostając z Tobą w stałym kontakcie. Łącząc specjalistyczną wiedzę z podejściem opartym na zaufaniu i współpracy, staramy się eliminować niepewność i dążyć do sprawiedliwego rozstrzygnięcia. Podobają Ci się takie zasady współpracy? Jeśli tak, skontaktuj się z nami i powiedz, w czym możemy Ci pomóc.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA W SPRAWACH KARNYCH NIELETNICH

Jaką karę może orzec sąd w stosunku do nieletniego?

Przy wymierzaniu kary sąd będzie kierować się dobrem nieletniego oraz możliwością osiągnięcia korzystnych zmian w jego osobowości i zachowaniu. Katalog kar jest przy tym naprawdę szeroki. Sąd może m.in. udzielić upomnienia, zobowiązać do określonego postępowania czy do uczestniczenia w zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym. Częstą karą w przypadku spraw nieletnich jest również ustanowienie nadzoru rodziców lub nadzoru kuratora.

Czy nieletni może odpowiadać za przestępstwo jak dorosły?

Osoby, które popełniły przestępstwo przed ukończeniem 17. roku życia, zwykle odpowiadają na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Na zasadach kodeksu karnego może odpowiadać osoba, która popełniła przestępstwo po ukończeniu 15. roku życia będące jednym ze szczególnie poważnych czynów (m.in. zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu czy sprowadzenie katastrofy zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach).  Podejmując decyzję w tej sprawie, sąd weźmie pod uwagę okoliczności, stopień rozwoju sprawcy oraz jego właściwości i warunki osobiste.

Jak wygląda postępowanie w sprawach nieletnich?

Postępowanie w sprawach nieletnich prowadzone jest w stosunku do osób, które nie ukończyły 17. roku życia w momencie popełnienia przestępstwa. W tym przypadku sprawa toczy się nie przed sądem karnym, a przed sądem rodzinnym. W proces zaangażowany jest nie tylko sam nieletni, ale także jego opiekunowie prawni.

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png