WŁADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY Z DZIECKIEM

ZADBAJ O DOBRO SWOJEGAO DZIECKA

Chcesz pozbawić drugiego rodzica władzy rodzicielskiej? Druga strona utrudnia Ci kontakty z dzieckiem? A może potrzebujesz pomocy w sprawie ustalenia stałego miejsca pobytu małoletniego?

Co do zasady każde z rodziców ma prawo wykonywać władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem. Nie zawsze jest to jednak najlepsze rozwiązanie. Adwokat z naszej kancelarii pomoże Ci uregulować wszystkie kwestie prawne dotyczące relacji z dzieckiem, kierując się przy tym najważniejszą wartością – dobrem małoletniego.

W ramach naszych usług:

  • reprezentujemy Cię w sprawach ustalenie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie jej wykonania lub nawet całkowite jej pozbawienie;
  • jeśli władza rodzicielska została Ci niesłusznie odebrana albo ustały dawne przeszkody – nasz prawnik zapewni Ci profesjonalną pomoc w sprawie o przywrócenie władzy rodzicielskiej;
  • pomagamy Ci przygotować porozumienie rodzicielskie i plan wychowawczy;
  • reprezentujemy Cię w negocjacjach z drugą stroną i podczas postępowania przed sądem;
  • pomagamy Ci w sprawach dotyczących ustalenia kontaktów, a także ich zabezpieczenia czy egzekucji w razie utrudniania kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica;
  • dbamy o wszystkie formalności i zapewnimy Ci maksymalne wsparcie, by całe postępowanie pociągało za sobą jak najmniej nerwów i zakończyło się w sposób najlepszy dla małoletniego.

WŁADZA RODZICIELSKA

Uważasz, że zachowanie drugiego rodzica zagraża dobru dziecka? Możesz  wystąpić o ograniczenie władzy rodzicielskiej, a nawet całkowite jej pozbawienie.

A może to Tobie ograniczono władzę rodzicielską, a Ty nie zgadzasz się tą decyzją? Pomożemy Ci przekonać sąd, że Twoje zachowanie nie zagraża dobru małoletniemu, a wręcz przeciwnie – to właśnie umożliwienie Ci wykonywania władzy rodzicielskiej będzie dla niego najlepsze.

UREGULOWANIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Pomożemy Ci uregulować kontakty z dzieckiem zarówno na drodze sądowej, jak i rozmów ugodowych z drugim rodzicem.

Będziemy dążyć do szybkiego uzyskania porozumienia, by całe postępowanie jak najmniej odbiło się na małoletnim, a przede wszystkim – by było zgodne z jego dobrem.

Możesz liczyć na nasze wsparcie w sprawach takich jak:

  • ustalenie kontaktów z dzieckiem, w tym kontakty z dzieckiem po rozwodzie;
  • zabezpieczenie i egzekucja kontaktów z dzieckiem;
  • zmiana dotychczasowego wykonywania kontaktów z dzieckiem;
  • ograniczenie lub pozbawienie kontaktów z dzieckiem drugiego rodzica.

UGODA I PLAN WYCHOWAWCZY

Jako adwokaci prowadzący sprawy rodzinne będziemy uczestniczyć także w negocjacjach pozasądowych i mediacji.  Dołożymy starań, by osiągnąć porozumienie z drugą stroną. Będziemy dbać, by wasze wzajemne kłótnie nie odbiły się na dobru dziecka.

Zapewniamy również pomoc w przygotowaniu planu wychowawczego, który pozwoli wam wypracować wspólne stanowisko i uniknąć sporów w przyszłości.

SZUKASZ ADWOKATA W WARSZAWIE?

Więź z dzieckiem, dbanie o jego rozwój i bezpieczeństwo – to kwestie nadrzędne. Dobry adwokat od spraw rodzinnych musi chronić interesy Twoje i Twojego dziecka. W kancelarii zlokalizowanej w dzielnicy Śródmieście, w mieście Warszawa, walczymy o to, co dobre i słuszne, kierując się takimi zasadami jak empatia, uczciwość oraz elastyczność w działaniu. Województwo mazowieckie jest pełne prawników wyspecjalizowanych w prawie rodzinnym. Chcemy jednak być nie tylko kolejnymi adwokatami, ale również osobami, z którymi czujesz się pewnie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wiele stresu i wątpliwości może towarzyszyć sprawom dotyczącym małoletnich. Właśnie dlatego staramy się eliminować niepewność, przedstawiając realne scenariusze, nie pozostawiając pytań bez odpowiedzi i na bieżąco informując Cię o postępach w sprawie. Podobają Ci się takie zasady współpracy? Jeśli tak, skontaktuj się z nami i powiedz, w czym możemy Ci pomóc.

ZOBACZ NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ I KONTAKTÓW Z DZIEĆMI

Czym jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska to zarówno prawo i obowiązek rodziców. Dotyczy 3 obszarów, takich jak sprawowanie pieczy nad dzieckiem, zarządzanie jego majątkiem oraz reprezentowanie małoletniego. Co do zasady przysługuje każdemu z rodziców. Jeśli jednak sąd uzna, że takie uregulowanie kwestii władzy rodzicielskiej nie jest zgodne z dobrem dziecka, może ograniczyć ją jednemu lub obojgu rodzicom albo nawet całkowicie ich jej pozbawić. Jeśli więc sąd ograniczy władzę rodzicielską jednego z rodziców np. do zakresu edukacji i leczenia, to taki rodzic nie będzie mieć prawa chociażby do odebrania dziecka ze szkoły bez zgody drugiego rodzica – wychodzi to poza zakres przysługującej mu władzy rodzicielskiej.

Kiedy sąd może ograniczyć władzę rodzicielską?

Istnieją 3 przypadki, kiedy sąd może ograniczyć władzę rodzicielską. Pierwsza sytuacja dotyczy nadużywania tej władzy – np. agresywnego zachowania wobec małoletniego, demoralizowania go czy znęcania się nad nim. Drugi przypadek wiąże się z rażącym zaniedbywaniem obowiązków rodzicielskich – np. porzuceniem małoletniego czy niepłaceniem alimentów. Władza rodzicielska może również zostać ograniczona z powodu przeszkody w jej wykonywaniu, takiej jak poważna choroba rodzica albo pobyt w więzieniu. Jeśli nie wiesz, czy w danym przypadku ograniczenie władzy rodzicielskiej jest możliwe i jak do tego doprowadzić, najlepiej, gdy pomoże Ci doświadczony adwokat od spraw rodzinnych. 

Czym jest opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna to rozwiązanie, przy którym rodzice w równym stopniu sprawują opiekę nad dzieckiem. W praktyce zwykle wygląda to w ten sposób, że dziecko mieszka na zmianę u matki i ojca. Opieka naprzemienna umożliwia każdemu z rodziców utrzymanie równej więzi z dzieckiem i z tego powodu często jest postrzegana jako rozwiązanie najbardziej zgodne z jego dobrem. Sąd może jednak odrzucić wniosek rodziców o opiekę naprzemienną m.in. w przypadku, gdy mieszkają w innych miejscowościach albo gdy nie widzi perspektyw, by byli w stanie ze sobą współdziałać.

https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/kancelaria-ekspert-logo-wh2.png
Kancelaria Adwokacka EKSPERT
https://adwokacisikorscy.pl/wp-content/uploads/2022/12/adwokatura.png